Obyvatelé Loun budou mít v dohledné době k dispozici zbrusu novou plaveckou halu. Městskou pokladnu to bude stát pěkných pár desítek milionů, krytý bazén bude ve městě chybět asi do roku 2020.

Důležité rozhodnutí učinili v pondělí 12. září lounští zastupitelé. Téměř jednohlasně zvolili variantu demolice současné plavecké haly ve Sportovní ulici a vybudování nové na témže místě. Z pětadvaceti přítomných zastupitelů bylo pro dvacet, pět se zdrželo.

Vše o vývoji situace čtěte v souvisejících článcích níže!

První kroky k realizaci mají být učiněny v nejbližší době. „Teď bude potřeba zadat vypracování studie a vypsat výběrové řízení na demolici současného objektu," uvedla Blanka Sunkovská, vedoucí odboru správy majetku lounské radnice, chvíli po rozhodnutí zastupitelů. „A samozřejmě musíme hned zastavit přípravy původně zamýšlené rekonstrukce haly," dodala.

Právě rekonstrukce s rozšířením nynějšího areálu krytého bazénu byla další variantou, kterou ale vedení města nevybralo. Podle odhadů by sice byla nejlevnější, na místě jsou však obavy o stav zachovávaných částí a nemilá „překvapení" v souvislosti se skrytými problémy nynější stavby. „Nerad bych se dočkal toho, že při volbě rekonstrukce se kvůli vícepracím na problémech, o kterých teď nikdo neví, celková suma stejně vyšplhá na 150 milionů korun," upozornil již dříve Radovan Šabata, starosta Loun.

Tři roky a 163 milionů korun

Vybudování nové haly si podle odhadů vyžádá asi 163 milionů korun včetně DPH a má trvat 38 měsíců. Stejně jako případná rekonstrukce, u níž odhad nákladů hovořil o zhruba 127 milionech korun. Provozní náklady, respektive ztráta, by byly podobné – asi 3 a 2,5 milionu korun ročně bez DPH.

Výsledek hlasování o variantě číslo dvě, tedy o zbourání plavecké haly a postavení nové na témže místě. Pod promítacím plátnem sedí místostarosta Jan Čermák a tajemnice městského úřadu Renáta ČapkováFinance by měla, alespoň v prvních fázích, poskytnout přímo městská pokladna. Louny měly v srpnu na účtech zhruba 167 milionů korun, další velké výdaje se však ještě očekávají. Na konci roku by to mělo být nejméně 74 milionů korun. „Během pěti let je město schopno vygenerovat asi 350 milionů na investice," upozornil Radovan Šabata. „Financování kompletně z vlastních zdrojů není možné. Budeme si muset vzít úvěr a poprvé v historii město zadlužit. A to výrazně," připomněl kolegům zastupitel Michal Kučera s tím, že je potřeba myslet i na další potřebné investice.

Zvažovala se také varianta zbourání současné haly a postavení nové v areálu koupaliště na opačném konci města. Ta by byla nejen nejdražší – hovořilo se o 181 milionech korun včetně daně, ale také by přinesla celou řadu problémů. Musely by se například zbourat současné budovy u koupaliště včetně sauny, stavělo by se prakticky přímo na sídlišti, nehledě na to, že zvažované místo je na hranici záplavové zóny Ohře.

Může někdo za stav haly?

Oficiálnímu hlasování předcházela řada jednání za zavřenými dveřmi. Zastupitelé na pondělním jednání už prakticky nediskutovali o tom, zda sportoviště opravit nebo postavit nové. Zato se pozornost upřela na otázku, zda je někdo odpovědný za zchátrání současného objektu.

Plavecká hala z roku 1983 je ve velmi špatném technickém stavu, který se od začátku loňského roku ještě razantně zhoršil. Letos po prázdninách už neotevřela. Má kromě jiného problémy hlavně se střešní konstrukcí a její statikou či silnou korozí. Původně se plánovala oprava, projektanti už dokonce pracují na dokumentaci. Při tom se však zjistilo, že stav je mnohem horší. Vedení města již dříve slíbilo, že před demolicí bude mít veřejnost ještě možnost si stavbu podrobně prohlédnout.

„Víceméně to vypadá tak, že ta hala skutečně dožila. Technologie výstavby byla velmi nekvalitní," myslí si M. Kučera. Podle něj by město mělo získat odbornou zprávu, která by jednou pro vždy záležitost osvětlila. Za kontrolní výbor se s podobným prohlášením připojil zastupitel Jaroslav Zíval. Následný návrh, aby se tím nadále zabývalo vedení města a zveřejnilo informaci o odpovědnosti za stav haly do konce letošního října, však nakonec nebyl přijat.

Řeč byla také o možnosti uspořádat na podobu nové haly architektonickou soutěž. Louny by tak sice mohly získat unikátní stavbu, přišly by ale o kontrolu nad tím, co ve městě vznikne. Vítězný návrh by totiž, zjednodušeně řečeno, vybírala komise složená z odborníků, architektů, a zástupce města by měl pouze částečný vliv na rozhodnutí. O této problematice se ale nakonec vůbec nehlasovalo se zdůvodněním, že pokud někdo měl zájem soutěž prosadit, mohl to zapracovat do bodu o variantě stavby či přestavby.