Obyvatelé Loun, kteří jsou napojeni na centrální rozvody tepla, za něj letos platí výrazně víc. Jeho dodavatel, společnost ENERGIE Holding, jej zdražila o polovinu. Důvodem byl nárůst cen zemního plynu v loňském roce. Situace od té doby lepší není, v souvislosti s válkou na Ukrajině jsou navíc dodávky plynu z Ruska do Česka nejisté. Otázkou je také jeho cena v budoucnu. Společnost proto zvažuje, jak se v Lounech ze závislosti na ruském zemním plynu vymanit. V úvahu připadá výroba tepla ze zkapalněného zemního plynu, ale také z biomasy, bioplynu, termálních vrtů nebo energetické využití komunálního odpadu.

Lidé v Lounech platí přibližně tisíc korun za 1 GJ, oproti loňsku dá rodina v bytě 3+1 za teplo o zhruba šest stovek měsíčně víc. Jaká cena bude v příštím roce, společnost zatím neví. „Věříme, že připravovaná vládní opatření na snížení cen energií pro koncové spotřebitele budou mít pozitivní vliv i na dodávku z tepláren. K ceně tepla pro naše zákazníky v Lounech se budeme schopni vyjádřit po dokončení vládního návrhu a dokoupení zbývajícího množství plynu pro rok 2023,“ sdělila vedoucí obchodního oddělení ENERGIE Holding Renata Kubelková. Společnost má podle ní na příští rok nasmlouvané dodávky plynu z více než 80 procent.

Pokud by došlo k přerušení toku zemního plynu z Ruska do ČR, podle platné legislativy by se dodávky pro domácnosti omezovaly jako poslední. Kotle v lounské teplárně na zemní plyn jsou schopné po menších technických úpravách spalovat i jiné plyny. „Pro Louny v krátkodobém horizontu zvažujeme možnost instalace tanků na zkapalněný zemní plyn. To však vyžaduje nemalé investiční náklady a hlavně zajištění dovozu v cisternách po silnici nebo železnici z některého z terminálů v Evropě,“ uvedla Kubelková. Zkapalněný zemní plyn se do Evropy dopravuje po moři.

V minulých týdnech instalovali odborníci ve chmelnicích na Žatecku chmelové EKG.
Věda pomáhá pivu. Jak zavlažovat a bránit se změnám klimatu? Napoví chmelové EKG

LNG není jedinou možností, jak se v Lounech vymanit ze závislosti na ruském plynu. V úvahu připadá několik variant, všechny budou ale finančně a časově náročné. „Zabýváme se alternativami, které podrobujeme zkoumání z pohledu dlouhodobé udržitelnosti a budoucí rentability. Monitorujeme dostupnost biomasy, bioplynu a budování bioplynových stanic ve spolupráci s městy a samozřejmě energetické využití odpadu. Jsme zapojeni do výzkumných projektů zabývajících se využitím geotermální energie a průmyslových tepelných čerpadel pro vytápění. Konkrétně pro Louny máme připraveno několik variant, které chystáme pro ekonomické vyhodnocení a zapracování do střednědobého plánu,“ přiblížila Kubelková. „Sledovat budeme i možnosti využití vodíku jako paliva pro případ, že by jej byl dostatek a bylo to cenově výhodné pro naše zákazníky,“ dodal předseda představenstva ENERGIE Holding Libor Štěpán.

Vedení Loun situaci s teplem ve městě sleduje. „Zcela zásadní část domácností je napojena na centrální rozvody tepla, a pokud by přišla společnost s nějakou inovací, která by se pozitivně promítla na její zákazníky, určitě bychom ji podporovali a byli nápomocni,“ sdělil lounský starosta Pavel Janda.

Centrální zásobování teplem funguje v Lounech zhruba od roku 1970. Původně se spaloval lehký topný olej a zemní plyn, v současnosti kotelny spalují jen plyn.