Na Žatecku se už staví strategický plynovod Gazela. V současné době se stavbaři pohybují v okolí Čínova, Bežan a Žaboklik, odkud povede potrubí kolem Čeradic k Sýrovicím dále na Podbořansko. Plynovod Gazela má spojit sever Německa s jeho jihem, staví se od česko-německých hranic na Mostecku a Tachovsku. 

Stavbaři postupují z obou stran, setkat se mají za pár měsíců právě u Sýrovic na Žatecku. Při stavbě plynovodu se nejprve odhrne ornice a naveze potrubí o průměru 1,4 metru. To je nyní uloženo na několika místech, například v areálu bývalé Fruty v Žatci. Potrubí se svaří a pak uloží do země a zahrne. Území nad plynovodem bude možné zemědělsky využívat, zástavba ale nebude možná.

Nepředpokládají se žádné překopy silnic a železnic, vyřeší se to protlaky. Zatím ale není přesně jasné, jak se plynovod dostane přes řeku Ohři. Na jednom břehu jsou stavbaři nedaleko Přívlak, na druhém u Čínova.

„Zatím stále není definitivně rozhodnuto o nejoptimálnější variantě technického řešení přechodu přes řeku Ohři," sdělila na dotaz Deníku Milan Řepka, mluvčí společnosti NET4GAS. Přes Ohři v okrese Louny už jeden velký plynovod vede, jedná se o potrubí spojující severozápad a jihovýchod ČR. Plynovod překračuje řeku přemostěním u Orasic. Na stavbě Gazely pracuje kolem tisícovky lidí, padesátka jeřábů, osm desítek buldozerů a bagrů a stovka svářecích traktorů. S dokončením plynovodu se počítá letos.