Pokud se bude v příštích letech stavět plynovod z Hory svaté Kateřiny na Mostecku do Rozvadova na Tachovsku povede ve větší míře přes okres Louny. V průběhu posuzování jeho vlivu na životní prostředí byla totiž vyloučena jedna ze tří variant, podle které by potrubí vedlo ze západu na sever Čech pod Krušnými horami údolím řeky Ohře a tím by zasáhlo okres Louny jen okrajově. Teď se rozhoduje mezi zbývajícími dvěma trasami, obě vedou z velké části okresem Louny.

„Z podnětu oznamovatele, společnosti RWE, byla varianta vedoucí údolím řeky Ohře z dalších fází procesu rozhodování vyloučena. Byla shledána jako nerealizovatelná, a to především s ohledem na vysokou míru střetů s téměř všemi složkami životního prostředí,“ uvedla Jaroslava Honová, ředitelka odboru posuzování vlivů na životní prostředí na ministerstvu životního prostředí.

Stavět se má za dva roky

RWE plánuje výstavbu plynovodu z česko–německých hranic, který bude mít strategický význam pro celou střední Evropu. Propojí několik současných plynovodů. Potrubí s průměrem 1,4 metru bude vedeno v zemi. Jeho stavba za 15 miliard korun má začít v roce 2009 a hotova má být o dva roky později.

Západní varianta je kratší

Posuzovat se budou jen dvě varianty. Podle první z nich má nový plynovod vést v délce 166 kilometrů. Z Mostecka a Chomutovska vstoupí na území okresu Louny u Čínova poblíž Nového Sedla přechodem přes řeku Ohři. Následně má vést kolem Chban, Žaboklik, Čeradic, Sýrovic, Pšova, Letova, Blšan, Očihova, Kryr, Vroutku, Vidhostic, Malměřic, Mukoděl a Blatna k Pastuchovicím na Plzeňsku.

Druhá zvažovaná varianta je podstatně delší, ale vede podél už postavených plynovodů. Trasa měří 235 kilometrů a vedla by v okrese Louny kolem Rané, Nečich, Chožova, Vršovic, Počedělic, Kystry, Radonic, Pátku, Stradonic, Peruce a Černochova k Vranému na Slánsku. Tam by se ostře stočila a přes sever Rakovnicka by u Jesenice vedla na sever Plzeňska.

Starostům se potrubí nelíbí

Kolem potrubí má být čtyři metry na každou stranu vyhlášeno ochranné pásmo, 200 metrů bezpečnostní. Právě to se nelíbí některým starostům obcí na Podbořansku, kteří poukazují na to, že by tím plynovod znehodnotil některé pozemky a mohl by tak zbrzdit rozvoj určitých oblastí. V současné době mohou dotčené orgány, tedy i obecní úřady, posílat své připomínky k dokumentaci o vlivu plynovodu na životní prostředí.

Očihov odmítá velký plynovod

Přes okres má vést důležitý plynovod