Vojáci mají v žateckých kasárnách k dispozici přes deset metrů vysoké zařízení, kde mohou nacvičovat výstupy na laně, slaňování nebo lezení po horolezecké stěně. Cvičit se tak dá například slaňování do budov nebo překonávat členitý terén a různé překážky.

Základy slaňování, uzlování a lezení jsou součástí profesní zdatnosti u vojáků žatecké 4. brigády rychlého nasazení, do které zmíněný prapor spadá.