Veliké pozornosti návštěvníků se během prvního pololetí těšily dvě ze čtyř hnědouhelných elektráren Skupiny ČEZ na severu Čech. Elektrárnu Počerady si prohlédlo během jedenácti exkurzí a jedné čtyřdenní praxe 289 lidí. Elektrárna Prunéřov je na tom ještě lépe, v rámci šestadvaceti exkurzí do ní zavítalo 683 osob. Celkem si tak elektrárny prohlédlo 972 osob.

Zbylé severočeské elektrárny, Tušimice a Ledvice, jsou pro veřejnost stejně jako loni uzavřeny kvůli modernizaci a výstavbě nového zdroje.

„Tradičně byli u nás první týden po Velikonocích na čtyřdenní praxi studenti ČVUT Praha, kteří studují obor Energetické stroje a zařízení. Bylo jich třináct a tři pedagogové. Šlo o jubilejní, již patnáctou praxi této pražské vysoké školy v Počeradech,“ řekla Marie Šlajchová, asistentka ředitele Elektráren Počerady a Ledvice.

Kromě patnácti kolegů energetiků z Rumunska, Polska a Bulharska zavítali na prohlídku elektrárny i významní zákazníci Skupiny ČEZ. Celkem šlo o 75 osob rozdělených do tří exkurzí.

„Provoz klasické energetiky si rovněž přijelo prohlédnout osm kolegů ze směnové údržby Elektrárny Dukovany,“ dodala Marie Šlajchová.

Elektrárna nabízí vítané poučení

Podstatná část návštěvníků ovšem pocházela z řad studentů a jejich pedagogického doprovodu různých středních a vysokých škol. Elektrárnu Počerady si tak prohlédlo šedesát osob z Gymnázia Louny a stejný počet jich přijel z Gymnázia v Litvínově. Západočeská univerzita v Plzni se na celkovém počtu návštěvníků podílí deseti a Univerzita Karlova v Praze 25 osobami. Ze Střední zemědělské a ekologické školy v Žatci se vydalo na exkurzi dvacet studentů a učitelů.

U Elektrárny Počerady letošní návštěvnost zatím dosáhla přibližně 43% hodnot za celý loňský rok, kdy si elektrárnu prohlédlo 673 osob. V případě Elektrárny Prunéřov II je to zatím 73,5%, přičemž loni do ní za celý rok zavítalo 930 osob.

Ota Schnepp