Neuvěřitelných třicet let se už vydávají turisté na jarní vycházky přírodou Lounska. Tradici neporuší ani letos. Zblízka i zdaleka se totiž znovu sjedou do Slavětína 8. března, aby vyrazili na trasu oblíbeného pochodu Předjaří v Poohří. Letos ve znamení jubilejního 30. opakování.

Start i cíl bude jako obvykle v prostorách Obecního úřadu Slavětín. Zájemci se tam budou moci zaregistrovat mezi 7. a 10. hodinou. Pak už vyrazí na připravené trasy pro pěší v délce 15 až 35 kilometrů, pro cyklisty 25 nebo 50 kilometrů. „Žádné zásadní novinky pro účastníky letos nepřipravujeme. Trasy se příliš měnit nedají. Díky mírné zimě a pomalu nastupujícímu jaru ale můžeme doufat, že by se příroda mohla už probouzet, už by se mohlo zelenat. Pokud vyjde počasí, mohla by to být moc pěkná vycházka," věří Vladimíra Janstová z lounské organizace Klubu českých turistů, který akci pořádá.

Právě počasí je každoročně alfou a omegou úspěšnosti pochodu i spokojenosti účastníků. „Když je pěkně, přijede i více než tři sta lidí. Naopak třeba loni, kdy nebylo právě přívětivé počasí, to bylo jen asi 180 turistů," dodává V. Janstová. V každém případě má tradiční procházka Předjaří v Poohří řadu pravidelných návštěvníků, kteří neváhají na Lounsko přijet i ze vzdálenějších míst. Kromě pěkného zážitku si odvážejí diplom a každý rok nějaký drobný upomínkový předmět.