Na Podbořansku hrozí možnost výstavby úložiště vyhořelého paliva. Nyní se stát, pokud bude chtít úložiště na Podbořansku postavit, obcí vůbec nemusí ptát. To chtějí starostové změnit. „S kolegy jsme sepsali dopis, ve kterém žádáme změnu současného znění atomového zákona. Chtěli bychom, aby obce, kterých se stavba úložiště týká, měly možnost říci, že ho nechtějí,“ sdělil lubenecký starosta Bohumil Peterka.

Pokud by obec stavbu povolila, měla by z toho mít, podle starostů, výhody. „Měla by od státu obdržet nějaké kompenzace,“ přiblížil druhý požadavek starostů B. Peterka.

Úložiště se někteří obyvatelé pochopitelně bojí

Dopis podepsal také starosta Blatna a další kolegové z obcí na sousední části Rakovnicka. Názory na stavbu úložiště jsou v Blatně i Lubenci rozporuplné. Část lidí stavbu podporuje, druzí se jí bojí. Zastupitelstva Blatna i Lubence mají zatím na stavbu zamítavý názor. „I lidé ho zatím spíše odmítají. Hlavně se ale bojí, že se rozhodně bez nás,“ pokračoval starosta.

Zástupci Lubence i Blatna se pořád snaží získávat informace i o jiných úložištích ve světě. „Někteří zastupitelé se teď byli podívat jak to funguje ve Švédku a musím říci, že byli příjemně překvapeni,“ dodal B. Peterka. Lokalita na rozhraní Podbořanska a Rakovnicka patří mezi šest lokalit, které si stát ke stavbě hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva vytipoval. V současné době jsou na všech místech nejméně do roku 2009 přerušeny průzkumné práce, které byly zastaveny právě kvůli velkému odporu veřejnosti. Pokud se úložiště začne stavět, měla by jeho výstavba začít v roce 2065.