Hodnocením kvality služeb prošel Domov pro seniory v Podbořanech. Nezávislí hodnotitelé se zaměřili na ubytování, stravu, volný čas a akce a péči o klienty. Podbořanský domov obstál na výbornou, získal pět hvězdiček, tedy nejvyšší hodnocení.

Cílem projektu Značka kvality v sociálních službách je poskytnout zájemcům o služby a jejich rodinným příslušníkům jednoznačnou informaci o tom, jakou kvalitu mohou v daném zařízení očekávat.