„Proto žádáme občany města Podbořany, aby věnovali této deratizaci patřičnou pozornost v zájmu zabránění případným škodám na zdraví obyvatel a jejich zvířat,“ sdělila Martina Elbogenová z odboru místního hospodářství a služeb. Na řadě míst budou při deratizaci položené jedovaté nástrahy, které by mohly být nebezpečné pro domácí zvířata.