Úsek na jihu Ústeckého kraje bude se svými 12 kilometry nejdelší, který se mezi Prahou a Karlovými Vary postaví. Počítá se s celkem 170 stavebními objekty včetně 16 mostů a dvou protihlukových stěn. Jeden z mostů překlene budoucí přehradu Kryry. Severně od Černčic vyroste mimoúrovňová křižovatka, od které v budoucnu v souvislosti s chystaným vodním dílem povede nová silnice do Kryr.

S náklady přibližně pět miliard korun se úsek jesenická křižovatka – Lubenec zařadí mezi největší dopravní stavby regionu, s uvedením do provozu se počítá v roce 2026. V září ŘSD zahájilo výběrové řízení na provedení záchranného archeologického výzkumu, který doprovodí skrývku zeminy.

Bez ohledu na to pokračuje výstavba dálnice mezi Prahou a Karlovými Vary svižným tempem. V současné době D6 od Prahy končí u Krušovic, navazující úsek u Krupé chce ŘSD zprovoznit v příštím roce. Rozestavěné jsou i následné obchvaty Hořesedel a Hořoviček, u obou se počítá s dokončením v roce 2025. Za dva roky tak bude D6 od Prahy hotová k jesenické křižovatce, po dokončení úseku do Lubence se kompletní čtyřpruh protáhne až k hranicím Ústeckého a Karlovarského kraje. U Lubence je v provozu obchvat a úsek k Bošovu v celkové délce 10 kilometrů.

Čtyři části dálnice na Karlovarsku chce ŘSD stavět v letech 2024 až 2028. Jako první se zřejmě bude stavět osmikilometrový úsek Bošov – Knínice.