Lubenec je součástí lokality Čertovka, jedné ze sedmi lokalit v ČR vytipovaných k vybudování hlubinného úložiště radioaktivních odpadů. Použité palivo z jaderných elektráren by navždy mohlo skočit na čtyřmezí krajů Ústeckého, Plzeňského, Karlovarského a Středočeského.

Reakcí na zřejmou snahu státu o vyloučení širší veřejnosti z rozhodovacího procesu o hlubinném úložišti je dlouhodobá kritika zaznívající ze všech lokalit, že informace předkládané veřejnosti ze strany státu jsou mnohdy tendenční a zkreslené. Opačnou strategii než stát zaujaly místní spolky SOS Lubenec a Za záchranu kostela sv. Jiljí, když se rozhodly zorganizovat první nezávislou konferenci o hlubinném úložišti radioaktivních odpadů.

Konference nesoucí název Hledáme dialog se bude konat v sobotu 7. listopadu od 10 hodin v Kulturním domě v Lubenci. Program pro veřejnost s mnoha různými body a příspěvky k tématu je připraven až přibližně do 19 hodin.

Nevíme, jak úložiště ovlivní naše životy, říkají někteří obyvatelé

Kromě snahy o změnu přístupu státu k veřejnosti by setkání mělo zástupcům státu také poskytnout prostor k objasnění věcí, které doposud stát svým občanům nedokázal či nechtěl vysvětlit.
Hlavní koordinátorka akce Jitka Kantová (Za záchranu kostela sv. Jiljí) k tomu říká: „Stále nevíme, do jaké míry tato stavba ovlivní naše životy a zda nebudeme kvůli bezpečnostním pásmům muset opustit své domovy."

Správa úložišť opakovaně uklidňuje veřejnost, že výstavba úložiště bude zahájena až v roce 2050 a jeho provoz od roku 2065, je ale neoddiskutovatelným faktem, že zákony dávají veřejnosti poslední možnost výrazněji do celého rozhodovacího procesu zasáhnout právě nyní.

„Stanovení průzkumného území představuje pro státní aparát významný mezník, za kterým se už nemusí ohlížet na veřejnost," tvrdí Richard Kanta.

Dana Drábová, hejtman, učitelé z vysokých škol…

 Na sobotní konferenci přislíbili účast nejen hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a náměstek hejtmana Plzeňského kraje Ivo Grüner, ale i hejtman Karlovarského kraje. Dále bude přítomno několik poslanců, senátorů a krajských zastupitelů. Za odborníky budou přítomni zástupci akademie věd, profesor M. Hanuš z Fakulty životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně, ředitelka SÚJB Dana Drábová, ředitel SÚRAO Jiří Slovák, svého zástupce vyšle i Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

Na konferenci nebude chybět prvek recese

Na konferenci bude také obsažen prvek recese a nadsázky – představena bude nová turistická stezka Zářivka. Spolky tak typicky českým humorem reagují na možný budoucí problém. Na mapě regionu ukáží, kde by mělo úložiště stát a do jaké míry by mělo podle dostupných informací ovlivnit životy lidí. Stezka vede krásnou přírodou, v blízkosti výskytu divokých konikleců, nejrůznějších orchidejí a chráněných mloků. „Stát nám teď nabízí, abychom šustění spadaného listí v lese vyhandlovali za šustění bankovek, reálně ale hrozí, že za několik let již tudy nebude možné procházet," varuje Jana Michalcová (SOS Lubenec).

Konference bude jedinečná i v tom, že se zde setkají všechny názorové skupiny. Její účastníci tak budou mít šanci získat vlastní představu o problému, jakým je zneškodnění jaderného odpadu. Je skutečně potřeba v České republice vybudovat hlubinné úložiště, nebo jsou oním deklarovaným státním zájmem především velké peníze z jaderného účtu? I na takové otázky by mohla veřejnost najít odpovědi na konferenci.

Promítne se také film

Na závěr konference bude promítnut film Cesta na nejbezpečnější místo Země švýcarského režiséra Edgara Hagena, který spolu s jaderným fyzikem Charlesem McCombiem putuje po celém světě a hledá místo, kde by bylo vhodné uložit tisíce tun jaderného odpadu. Do jaké míry je to jednoduché, to budou moci diváci posoudit sami.

Program:
9:30-10:00 … Prezence
10:00-11:00 … Hledáme dialog - aneb proč byla tato konference zorganizovaná
11:00-12:30 … Geologie v lokalitě Čertovka
12:30-13:00 … Polední přestávka na oběd
(Během přestávky budou promítány alternativní filmy či filmy o Dni proti úložišti.)
13:00-14:00 … Ochrana přírody a krajiny
14:00-15:00 … Bezpečnost, ochranná pásma kolem úložiště, sociologické dopady
15:00-16.00 … Právní otázky
16:00-17:00 … Role veřejnosti v procesu vyhledávání HÚ
17:00 Promítnutí švýcarského filmu „Cesta na nejbezpečnější místo Země"
18:30 Diskuze…

8.11. Pro zájemce bude druhý den speciální prohlídka
v kostele sv. Jiljí v Libyni u Lubence.

Program se bude ještě v průběhu měnit dle délky příspěvků, atmosféry a následující diskuze.


Jitka Kantová, Pavel Pavlík