Dlouhá léta se v Podbořanech diskutovalo o zřízení městské policie. Poslední roky velmi intenzivně, debatovalo se, zda jsou strážníci v uvažované menší variantě potřební. Když už se zastupitelé shodli, že ano, nedařilo se dlouho sehnat nové strážníky. Nyní se to podbořanské radnici povedlo, do ulic vyrazí na jaře.

„Strážníky se podařilo sehnat, se všemi už jsme podepsali smlouvy. Jsme moc rádi, že se nám to nakonec podařilo, bylo to obtížné. Měli jsme tři nebo čtyři výběrová řízení, dlouho jsme ale vhodné lidi neměli, až nyní se to povedlo,“ potvrdil starosta Podbořan Radek Reindl.

Podbořanská městská policie bude mít čtyři strážníky. Všichni zájemci už dříve pracovali v bezpečnostních složkách. Dva již mají zkoušky hotové, dva je budou absolvovat. „Počítáme s tím, že plnohodnotně začne městská policie pracovat zhruba na začátku března,“ pokračoval Reindl s tím, že předtím se bude pracovat na vybavení služebny, také se bude ladit strategie policie. „Strážníci budou určitě dohlížet na parkování, dodržování veřejného pořádku a vyhlášek. Diskutovali jsme i o měření rychlosti, toto téma se ještě neuzavřelo,“ nastínil místostarosta Karel Honzl.

V Podbořanech by chtěli hodně sázet na prevenci. „Chceme zlepšit pocit bezpečí pro slušné občany. Strážníci rozhodně nemají lidi obtěžovat nebo nějak trápit, pokutovat za překročení rychlosti o kilometr, to nechceme. Dbát budou hodně na pořádek v ulicích, výtržnosti, vandaly, obtěžující jevy a různé další problémové věci,“ uvedl Reindl.

Na platy strážníků a provoz by měly jít z rozpočtu ročně zhruba dva miliony korun. S dalšími dvěma miliony se počítá při rozjezdu, bude třeba nakoupit auto, vybavení strážníků a jejich sídla.

Jiné prostory pro služebnu

V budoucnu by služebna podbořanských strážníků měla být v budově bývalého finančního úřadu přímo na náměstí. Ta ještě ale musí projít rekonstrukcí. Do té doby bude městská policie sídlit v budově muzea, „na dohled“ od centra města.

Podle statistik Podbořany ve srovnání s jinými městy netrpí větší kriminalitou. V Podbořanech je obvodní oddělení Policie ČR, jeho spádová oblast je ale velmi rozlehlá. Navíc se potýká s personálními problémy. Lidé si dlouhodobě stěžují, že uniformy nejsou v ulicích vidět.

Při počtu čtyř strážníků se nepočítá s tím, že by vykonávali službu nepřetržitě. Hodně vidět mají být u škol, v centru, na problémových místech. „Vyhodnotíme nejvhodnější časy, budeme to také řešit operativně. Chceme vykrýt problémové dny a časy, třeba pátky a soboty večer a ráno, ale i další. Vytipujeme největší problémy a na ty se chceme zaměřit,“ popsal starosta Reindl.

Názory na malou policii se v Podbořanech výrazně liší. Někteří by strážníky nezřizovali vůbec, velká část lidí je vítá, část by chtělo policii, ale větší. „Zbytečnost. Bude to minipolicie s jednou hlídkou. Problémy stejně nezmizí, jako jinde,“ myslí si třeba Pavla Siváková. „Vítám to, určitě. Každá uniforma v ulicích je dobrá a pokud budou pracovat efektivně, bude to dobré,“ řekl naopak Pavel Vondra.

V Podbořanech existovalo několik variant. První a rychle opuštěná byla plnohodnotná velká policie, ta je ale prý příliš nákladná. Vážně se uvažovalo o variantě s 6 až 8 lidmi, nakonec zastupitelé schválili 4 strážníky.