Tradiční den otevřených dveří uspořádala v pátek 13. ledna podbořanská střední škola a učiliště.

Plné autobusy žáků devátých tříd základních škol ze širokého okolí se seznámily s nabídkou pěti studijních a čtrnácti učebních oborů, pro návštěvníky byly připraveny zajímavé ukázky i ochutnávky. Na podbořanské škole nyní studuje 740 žáků.