Uzavírky a objížďky čekají v letních měsících na řidiče v Podbořanech. Před plánovanou opravou silnice Kadaň – Podbořany se totiž v ulicích Dukelská, Kadaňská a Žatecká musí provést rekonstrukce inženýrských sítí.

Opravy sítí v Podbořanech budou rozsáhlé. Severočeské vodovody a kanalizace budou v létě pracovat v ulici Dukelské od Bílého kopce, rekonstrukce budou směřovat až do ulice Žatecké směrem k obchodu Billa, a také do Kadaňské ulice. „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace byla původně plánovaná až za několik let, ale rozumnější je to teď. Podařilo se nám přesvědčit správce sítí, aby to udělali před rekonstrukcí silnice. V budoucnu by se musela znovu rozkopat,“ sdělil Radek Reindl, starosta Podbořan.

Ulice Dukelská patří přitom v Podbořanech k nejfrekventovanějším, projedou tam prakticky všechna vozidla, která jedou centrem. Křížením ulice Dukelské a Revoluční projede denně kolem šesti tisíc automobilů.

Odbor dopravy podbořanské radnice v současnosti připravuje plán uzávěr a objízdných tras. „Zatím neznáme přesný plán objížděk a uzávěr, bude jich dost. Bude to náročné období, ale zvládneme to,“ řekl Alexander Vasilenko, vedoucí odboru.

„Hodně prací se bude dělat bez výkopů, někde ale bude nutné provoz omezit. Věřím, že řidiči to pochopí. Až tu bude nová silnice, bude to i pro ně dobře,“ myslí si Radek Reindl.

Rekonstrukce inženýrských sítí se urychlila právě kvůli plánované opravě komunikace Kadaň – Podbořany – Očihov –– Kryry, která je v majetku Ústeckého kraje. Ten plánuje, že pokud dostane peníze z evropských fondů, začne s její opravou už letos.

Nová silnice by Podbořanským mohla pomoci vyřešit i další problém. Už několik let se totiž snaží vyřešit průjezdnost právě ulice Dukelské v křížení s Revoluční. Na místě by měl nově vzniknout kruhový objezd. Ten by měl napomoci plynulosti silničního provozu.