Žádat bude město o peníze u ministerstev pro místní rozvoj, financí, zemědělství, kultury, ale i ze Státního fondu dopravní infrastruktury. „Připravujeme samozřejmě i další žádosti o dotace, tyto jsou ale stěžejní,“ sdělil starosta Podbořan Radek Reindl.

Schválením žádostí zastupitelé deklarovali schopnost města zajistit podíl na financování z vlastních zdrojů. „Město bude mít tyto projekty připraveno a pokud bychom dotaci získali, budeme moci projekt realizovat. Po schválení žádostí můžeme na projektech dále pracovat a rozvíjet je,“ informoval Roman Hodek, vedoucí odboru investic na podbořanské radnici.

Mezi žádostmi jsou například inženýrské sítě v areálu kasáren, rekonstrukce mateřské školky v Hlubanské ulici, stavební úpravy historické tvrze, obnovy soch v Hlubanech a Buškovicích, pěší komunikace k průmyslové zóně Alpka nebo rekonstrukce části areálu Tatranu.