Křižovatka bude po obnově přehlednější, více bude také zeleně. Úplně zmizet by měl památník, který už v historii nesl několik pojmenování. Práce na přestavbě rušné křižovatky už začaly. Akce s rozpočtem ve výši 2,3 milionu korun by měla být dokončena do konce srpna. „Křižovatka byla dost nepřehledná, často tam docházelo ke kolizním situacím. U památníku bývaly také problémy s vandaly a pobudy,“ vyjmenoval důvody, které vedly město k rozhodnutí přestavět křižovatku Roman Hodek, vedoucí odboru investic na podbořanské radnici.

Během přestavby bude z prostranství odstraněn památník Města Podbořany, který byl dlouhá léta znám jako památník V.I. Lenina. „Kromě odstranění památníku budou v místě ještě rozšířeny silnice a chodníky, budou také zrekonstruovány přechody. Předlážděno bude i prostranství u památníku a upravena bude také zeleň,“ pokračoval vedoucí odboru investic.

Rekonstrukcí se vyřeší i problém, kdy žáci školy museli do tělocvičny přecházet přes ulici. „Místo bude upraveno tak, že půjdou pouze po chodníku,“ uvedl další plus přestavby Roman Hodek. Rekonstrukce si vyžádá dopravní omezení. „Křižovatka bude úplně uzavřena. Objízdná trasa bude vedena ulicí Nádražní nebo Příčnou ulicí,“ řekl R. Hodek. Vedení radnice věří, že místo bude po rekonstrukci hezčí. „Každopádně bude křižovatka klidnější a přehlednější,“ dodal Roman Hodek.