Dříve Tatran, v současnosti hlavně okolí vlakového nádraží a ulice V Tůni. To jsou v Podbořanech místa, kde pracovníci drogového centra nejčastěji nalézají použité „nádobíčko“ uživatelů drog.

Také Podbořany, stejně jako další města v regionu, mají problémy s drogami. Zastupitelé na své poslední schůzi řešili, jak zlepšit prevenci, zajímalo je také, která místa jsou „nebezpečná“.

„V roce 2010 jsme v Podbořanech našli osmdesát použitých stříkaček a osmnáct jehel,“ informoval Jakub Benda, terénní pracovník Občanského sdružení Schody, které se ve městě stará o terénní práci a prevenci. „Přesný počet našich klientů nemáme, pořád se mění, kontaktujeme nové, navíc někteří klienti vyměňují materiál i pro další, kteří se neodváží přijít sami. Uživatelů drog a našich klientů jsou v Podbořanech podle našich odhadů určitě desítky,“ pokračoval.

Jeho zprávu vyslechli i zastupitelé města, zatím ale nepřijali závěr, co ve věci dělat dál.

Uživatelé drog

- V Podbořanech bylo minulý rok sesbíráno osmdesát stříkaček.
- Město nemá ani k dispozici městskou policii, která v jiných sídlech na tuto činnost dohlíží.
- O lidi závislé na drogách se v Podbořanech starají pracovníci kontaktního centra.


A kde se v Podbořanech nejvíce uživatelé drog zdržují a scházejí? „Dříve byla velká koncentrace na Tatranu,“ vzpomínal Benda. Tam už je ale areál oplocený, problémy se proto přesunuly jinam. „Nejvíce nebezpečného materiálu jsme našli u vlakového nádraží a v ulici V Tůni,“ dodal. Mezi obyvateli Podbořan se také často mluví o problémech v okolí tamního učiliště, v tomto případě jde hlavně o marihuanu.

Odhození stříkačky a jehly se samozřejmě nelíbí ani vedení města. „Bohužel, naše možnosti jsou v řešení tohoto problému dost omezené. V případě nějakého incidentu může zasáhnout policie, my můžeme pouze podporovat prevenci na školách, což budeme samozřejmě dělat i nadále,“ řekl Radek Reindl, starosta.

Kontaktní centrum Schody, které působí v několikaměstech okresu Louny, dostalo od Podbořan na svou činnost příspěvek šedesát tisíc korun. „V Podbořanech máme přednášky na středních a základních školách, sbíráme nebezpečný materiál a vyhledáváme také potencionálně nebezpečná místa. S uživateli drog se snažíme úzce spolupracovat,“ vysvětlila činnost sdružení Schody ředitelka kontaktního centra Aneta Lávičková.