Stále hustší doprava v Podbořanech přiměla tamní zastupitele jednat o možnosti výstavby silničního obchvatu města. Shodli se, že zahájení výstavby je sice v nedohlednu, město chce být ale připraveno. Zastupitelstvo města proto schválilo vypracování studie, která by měla napovědět, kudy obchvat vést. „V roce 2008 bude vypracováno posouzení vlivu obchvatu na životní prostředí. Je to první krok,“ informoval Radek Reindl, starosta Podbořan.

Obchvat v nejbližších letech nebude

Vedení radnice ví, že obchvat nebude stát v nejbližších letech, ale uvědomuje si jeho budoucí nutnost. „Nejsem sice přítelem obchvatu, protože se obávám, že po jeho výstavbě se z města vytratí část života. To by ho mohlo poškodit. Ale uvědomuji si, že do budoucna se mu asi nevyhneme. Proto je nutné se nyní zamyslet a říci, kudy by měl obchvat vést a jaké kroky pro to můžeme udělat,“ pokračoval Radek Reindl.

Podbořany nechtějí čekat, až někdo studii o výstavbě obchvatu udělá za ně, proto na ni v rozpočtu na příští rok uvolní 200 tisíc korun. „Výstavba může být aktuální za 10 až 15 let. Pokud budeme mít připraveny všechny podklady, budeme mít určitý náskok. Pokud ale budeme čekat, až to někdo udělá za nás, může to znamenat další roky čekání,“ řekl tajemník radnice Martin Gutzer.

Levnější varianta by vedla těsně kolem Hluban

Zatím existují dvě základní varianty kudy obchvat Podbořan vést. „V úvahu přichází zatím buď jižní, nebo severní varianta. Severní by asi byla levnější a kratší, vedla by ale těsně kolem Hluban. Obchvat by navíc vedl kvalitní zemědělskou půdou a ložisky bentonitu a kaolinu. Tato varianta by také neposkytla příliš velké možnosti k dalšímu rozvoji města,“ informoval Martin Gutzer. „Jižní varianta je sice delší a dražší, vedla by ale méně kvalitní půdou a poskytla by také větší prostor pro rozvoj Podbořan,“ dodal.

Ve městě nevzrůstá pouze osobní doprava. Díky rozvoji tamní průmyslové zóny Alpka a očekávanému přílivu firem do areálu bývalých kasáren se neúnosnou stává především kamiónová doprava. Nejhorší je situace v samém středu města, kde všechny osobní auta i kamiony musí jezdit přes náměstí. Křižovatkou ulic Revoluční a Dukelská projede denně, podle sčítání dopravy, které proběhlo v roce 2005, přes šest tisíc vozidel. V Podbořanech se kříží několik silnic druhé třídy. K nejfrekventovanějším patří komunikace do Žatce, Kadaně, Lubence a do Očihova.