Je to zatím sice hudba budoucnosti, už teď se ale musí začít připravovat. Obchvat Podbořan se projektuje ve dvou variantách, schůdnější je zatím ta jižní, směrem na Valov a Letov.

Z centra Podbořan by v budoucnu měly zmizet nepříjemné, hlučné a prašné kamiony. Také všichni, kdo městem jen projíždějí, například ve směru ze Žatce na Karlovy Vary, by se městu měli vyhnout. Zajistit to má plánovaný obchvat. „V průběhu září byla uzavřena smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace obchvatu města Podbořany,“ potvrdila informace Deníku o tom, že na přípravě obchvatu se pracuje, Magdalena Hanáčková, tisková mluvčí Ústeckého kraje.

Ve hře jsou dvě varianty. Západní, okolo Hluban, kterou navrhovala Správa a údržba silnic Ústeckého kraje a jižní, kolem Letova a Valova, kterou prosazuje město. Podle Radka Reindla, starosty Podbořan, je jižní možnost, hájená městem, daleko výhodnější. „Tato varianta už je zanesena v územním plánu města, jsou částečně připravené pozemky, vypracované jsou studie. Varianta okolo Letova a Valova je pro město výhodnější, kraj by navíc ušetřil desítky milionů korun,“ tvrdí starosta Radek Reindl.

Navíc plánovaný obchvat by v budoucnu mohl navazovat na přeložku frekventované silnice I/27 Plzeň – Most, kterou má v plánu rekonstruovat Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Tuto přeložku by vedení Podbořan také rádo vidělo co nejblíže městu a ŘSD o tom uvažuje. Obchvat, pokud by se stavěla jižní varianta, by pak mohl na I/27 navázat, kamiony by pak do podbořanské průmyslové zóny sjížděly jen krátkou spojkou. K této možnosti se aktuálně přiklání i kraj. Posuzuje sice stále obě varianty, z vyjádření ale vyplývá, že jižní je nadějnější.

„Na základě posudků a jednání s městem bude vybrána varianta ekonomicky a časově nejvýhodnější. Zatím se předběžně jeví výhodněji varianta jižní, která by v budoucnu také lépe navazovala na záměry ŘSD,“ řekla tisková mluvčí Ústeckého kraje. „Nepředpokládáme, že by Ústecký kraj postupoval v rozporu se záměry města Podbořany,“ dodala mluvčí Ústeckého kraje Hanáčková.

A kdy, že se má začít obchvat budovat? „Zatím je to hudba budoucnosti, ale musíme být připraveni,“ ví starosta. Kraj plánuje na obchvat získat evropské peníze. „Pokud by akce byla připravena a schválena k financování, pak by realizace I. etapy obchvatu přicházela v úvahu na období 2013 – 2014,“ dodala Hanáčková.