Nepřehledná křižovatka, na které často docházelo ke kolizním situacím, bude zklidněna. Upraveno bude také prostranství po památníku a místo před školní budovou.

V Podbořanech začíná oprava křižovatky u památníku