Používat plyn v domácnostech je dnes už takřka všude možné a samozřejmé. Ne tak ale pro desítky rodin bydlících v Podbořanech v lokalitě Na Kopci. Teď se snad konečně dočkají.

Dlouhá léta se tam o plynofikaci jen mluví, do země se ale kopat nemohlo, v místě se propadaly historické podzemní chodby. Podzemí je ale teď už konečně zasypáno, domy se nebortí a radnice začíná plánovat opravy lokality a plynofikaci. „Pokud vše dobře půjde, mohlo by se s plynofikací lokality Na Kopci začít v roce 2014. Příští rok by se dělaly přípravné práce, projekty a výběrová řízení," sdělil povzbudivou zprávu pro obyvatele části Podbořan nad historickým podzemím Radek Reindl, starosta města.

Po zasypání chodeb nechala radnice udělat šetření, zda vůbec bude o plynofikaci zájem. Po počátečních rozpacích, kdy nebyl dostatečný počet zájemců, se nakonec lidé radnici ozvali, že plyn Na Kopci chtějí. „Máme dostatečný počet podpisů, lidé z lokality Na Kopci plyn chtějí. Můžeme tak nyní začít pracovat na projektové dokumentaci. Bude následovat výběrové řízení na zhotovitele akce, pak bude na zastupitelích, zda na akci uvolní peníze. Je také otázkou, zda by se akce dělala najednou nebo po etapách. Bude záležet na tom, na kolik plynofikace přijde peněz," přibližuje další postup radnice v případě zavedení plynu do části města Radek Reindl.

Rozpočet: miliony korun

Akce by stála určitě miliony korun, přesnou částku dnes nikdo neví, určí se až z výběrového řízení na zhotovitele. Po zavedení plynu by v dlouho opomíjené lokalitě Na Kopci mohly pokračovat i další rekonstrukce. Radnice nechtěla, dokud nebude jasno o plynu, opravovat například komunikace, které by se pak zase musely rozkopávat. „Až bude hotový plyn, můžeme se konečně pustit i do oprav chodníků a silnic. Dosud tomu bránily nebezpečné chodby, do míst nemohla technika, hrozilo nebezpečí propadu," uzavřel pro Deník Radek Reindl.

O revitalizaci lokality Na Kopci v Podbořanech se mohlo začít mluvit po zaplavení historických chodeb ve středu města, ke kterému došlo v letošním roce. Podzemní chodby dlouhá léta trápily obyvatele centra města, byly hodně zanedbané a v havarijním stavu. Propadání chodeb způsobovalo díry v silnici nebo praskliny na domech. „Zaplavení" chodeb nakonec po zdlouhavých vyjednáváních zaplatil stát.

Chodby v Podbořanech vznikly už v 19. století při těžbě arkozového kaolinového pískovce, z nějž se získává kaolin pro keramický průmysl. Z nápisů v podzemí bylo zřejmé, že život v chodbách probíhal už v roce 1829. Později sloužilo podzemí jako válečný kryt, sklepy pro domácnosti nebo úkryty pro mládež.