Podbořanští radní na svém posledním zasedání schválili několik finančních příspěvků na činnost organizací, které se podílejí na „kulturním životě" městě. Čtyři tisíce korun získali z městské kasy chovatelé na dvě výstavy drobného zvířectva, tisíc pět set korun přijde kynologům z Kryr na jejich akce, kterým se zúčastňují i členové z Podbořan.

Patnáct tisíc korun na činnost získal spolek OKAP, který každoročně připravuje ve městě řadu kulturních akcí, stejnou částku získají také tanečníci z TK Dance Art Podbořany na pořádání celorepublikové soutěže, která proběhne na konci března.