V podbořanské ulici Boženy Němcové začíná rekonstrukce kanalizace a vodovodu. Kanalizace z betonu tam byla uvedena do provozu v roce 1969 a dnes je ve špatném technickém stavu, jak prokázala kamerová prohlídka. Materiál potrubí je zkorodovaný, popraskaný a dno z větší části chybí, a proto Severočeská vodárenská společnost rozhodla o rekonstrukci.

V souběhu je veden litinový vodovod z roku 1955, který bude vyměněn zároveň s kanalizací. Stavební práce budou zahájeny v následujících dnech a mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. července. Na předmětný úsek kanalizace a vodovodu je připojeno přibližně 35 obyvatel.

(pk, jh)