Tradičně až na začátku roku schvalují rozpočet podbořanští zastupitelé. Stejně tomu bylo i letos, pro rok 2017 bude městská pokladna hospodařit s částkou 169,5 milionu korun.

Na nejdůležitějším „zákonu“ se městští poslanci shodli, mimo dvou byli všichni pro.

Kromě běžného provozu města myslí rozpočet i na nové investice, dosáhnout mají pro Podbořany rekordních téměř šedesáti milionů. Plánuje se například stavba sportovní haly, rekonstrukce kulturního domu, oprava rozbité Nádražní ulice, částečná rekonstrukce ZŠ praktické, kde má letos dojít k zateplení, ale také úpravě tříd a prostor pro družinu.