Například plocha vozovek všech staveb na trase rychlostní komunikace R6 zabere rozlohu zhruba 4,2 kilometrů čtverečných, to znamená, že silnice R6 bude tvořit zhruba 0,005 procenta rozlohy České republiky. „R6 tak bude mít srovnatelnou plochu s největším českým rybníkem – Rožmberkem,“ uvádí se v publikaci.

Na celé trase rychlostní komunikace R6 se po jejím úplném dokončení bude nacházet celkem 199 mostních objektů, jejichž délka bude přibližně 18 kilometrů. Pokud by se mosty postavily za sebe přes nejužší místo Lamanšského průlivu spojující francouzské město Calais a britské město Dover, Doverskou úžinu, vystačily by na polovinu cesty přes oceán mezi Francií a Anglií. Mosty poskládané za sebe by také stačily na to, aby spojily třeba okraje Loun a Žatce.

Na celé trase R6 bude 35 mimoúrovňových křižovatek. Délka větví těchto křižovatek bude téměř 26 kilometrů. Jen z délky vozovek, které budou tvořit připojení silnic nižších tříd na R6, by se tak dala postavit například nová silnice z Loun do Mostu.

„Podél dokončené trasy R6 bude vybudováno celkem 44 protihlukových stěn v obou směrech, zejména v místech, kde se komunikace přibližuje zástavbě. Délka těchto stěn dosáhne přibližně 16 kilometrů. Znamená to tedy, že stěny budou představovat téměř 10 procent celkové délky trasy R6,“ píše se v dokumentu Ředitelství silnic a dálnic.

V rámci výstavby rychlostní silnice R6 bylo a ještě bude přeloženo či upraveno přibližně 150 silnic nižších tříd. Délka těchto přeložek a úprav dosáhne zhruba 81 kilometrů. Je to zhruba polovina délky celé trasy R6.

Stavbou rychlostní komunikace R6 bylo a bude vyvoláno přibližně 750 přeložek inženýrských sítí. Až v budoucnu projede řidič celou trasu rychlostní silnice R6 jedním směrem a bude počítat při tom všechny přerušované čáry dělící jízdní pruhy, dostane se k číslu přibližně 83 600.