Na celém Podbořansku kvůli tomu od úterý 17. července platí zákaz odběru povrchové vody z toků a nádrží, což se týká hlavně zahrádkářů. Ti tak nesmí na zalévání využívat vodu z potoků ani rybníků. Zákaz vydal Městský úřad v Podbořanech. „Bude platit do doby, než přijdou vydatnější srážky,“ uvedla Martina Bláhová, vedoucí odboru životního prostředí podbořanské radnice.

Stejné nařízení už radnice vydala vloni. „Je to trend, který se bude zřejmě opakovat každoročně. Na Podbořansku je málo vody, za poslední dva roky klesla hladina podzemní vody ve studních o půl metru. Je to dáno hlavně kvůli skladbě srážek v poslední době. Stále častěji se objevují přívalové deště, při kterých se voda nevsákne do půdy, ale rychle odtéká,“ vysvětlila M. Bláhová.

Poslední měsíc a půl navyšovaly průtoky v potocích na Podbořansku nádrže v Blatně, Stebně a Vidhosticích, jejich kapacita je ale malá. V některých potocích už neteče téměř žádná voda. Nejhorší je situace na Lesce a Blšance. „V pondělí večer limnigraf na Blšance ve Stránkách ukazoval na dispečinku Povodí Ohře výšku hladiny 1,2 centimetry a pak hodnota spadla na nulu. Neteče tam už skoro žádná voda,“ sdělil Václav Klečka, vedoucí dispečinku.

Málo vody teče i v Liboci. V Libočanech, kde je roční průměrný průtok 1700 litrů za vteřinu, před týdnem teklo 330 litrů. V úterý 17. července odpoledne to bylo jen 110. „To je velmi málo,“ sdělil V. Klečka.