Na funkci ředitelky Základní umělecké školy v Podbořanech rezignovala Jaroslava Jirásková, odejde ke konci září. Uvedla, že z rodinných důvodů. Rada města už na její post vypsala výběrové řízení.

Rezignace přišla poté, co na ZUŠ proběhla kontrola České školní inspekce, která ředitelce vytýkala některé nedostatky. Netýkají se financí, ale spíše manažerských pochybení. Česká školní inspekce poukázala údajně například na administrativní nedostatky, některé nedostatečně kvalifikované učitele, či nízkou kontrolu. Inspektoři se mají na školu vrátit v říjnu, požadují nápravu.