Aktuálně je dle Povodí Ohře příznivá hydrologická situace a není nutné s vodní hladinou manipulovat tak, aby docházelo k prudkým výkyvům. Výtěr ryb a rozplavání plůdků tak nic nenarušuje.

Do litorálu, zejména do zaplavených porostů, bylo letos vysazeno 75000 kusů rychlené štiky. Vzhledem k oteplení v současnosti probíhá rovněž četné rozmnožování kaprovitých ryb. Tření ryb a stav hladiny sleduje i rybářská stráž.