Problém chybějící ambulantní pohotovostní péče pro dospělé (APP) v Lounech je vyřešen. Na včerejším jednání se zástupci města dohodli s Nemocnicí sv. Alžběty na víkendové pohotovosti. „Dohodli jsme se, že pohotovostní péči pro dospělé bude zajišťovat jak po personální, tak technické stránce Nemocnice sv. Alžběty. Bude se jednat o víkendovou pohotovostní službu, to znamená, že lékaři budou sloužit o sobotách, nedělích a o svátcích. O to jsme ve vedení města usilovali. Domluvili jsme se na ordinační době v rozsahu od 8 do 13 hodin,“ sdělil místostarosta Loun Jan Čermák.

Ambulantní pohotovostní péče pro dospělé začne fungovat od 1. ledna 2007. Dosud jednání vázla na neochotě soukromých praktických lékařů střídat se ve službách a jednou za čas o víkendech pracovat. Od ledna tedy zajistí pohotovost lékaři nemocnice.

Pohotovost bude na interně

„Nemocnice začne pohotovost zajišťovat od příštího roku. Interní oddělení, kde bude pohotovost fungovat, posílí o jednoho lékaře a sestru, kteří ji budou sloužit. Pohotovost bude řádně vyznačena jak na interně, tak i na chirurgii, kde i nadále drží úrazovou pohotovost,“ řekl J. Čermák.

Jednání mezi radnicí a lounskou nemocnicí tím nekončí. „Ve vedení města je vůle poskytovat finanční příspěvky nemocnici na provoz pohotovostní péče pro dospělé. Dalším krokem je zjistit, jak se k situaci postaví kraj, který přispívá v podstatě na pohotovost v Žatci, a pojišťovna,“ sdělil místostarosta. „V jednání jsme pokročili. Určitě budeme pohotovost poskytovat, ale ještě není sepsána smlouva s městem. Na dalších jednáních budeme řešit finanční stránku,“ doplnil Petr Landa, ředitel nemocnice.

Jednalo se na oficiální i přátelské úrovni. „V neposlední řadě bych chtěl poděkovat lékařům Ladislavovi Bušákovi, Josefu Mládkovi a primáři interního oddělení lounské nemocnice Janu Semrádovi. Vedl jsem s nimi přátelská jednání, na kterých jsme společně hledali cestu, jak problém vyřešit,“ dodal J. Čermák.

Zlom: pohotovost v Lounech bude snad už zajištěna

Pohotovost: do konce roku

Radnice chce oslovit lékaře, kteří nechtějí sloužit pohotovost

Nemocnice za neochotu lékařů nemůže