Mračna prachu létají nad poli. Nedostatek srážek a na kámen ztvrdlá vysušená půda trápí v současné době zemědělce. „Potřebujeme nutně déšť, sucho nám bere náskok, který jsme letos získali díky předčasnému nástupu jara,“ řekl předseda Rolnického družstva v Dobroměřících Vladimír Rajm.

Kvůli suchu špatně roste obilí i chmel

“Pro nedostatek srážek špatně vzchází obilí, téměř neroste chmel, špatně obrůstají víceleté pícniny,“ vypočítal. Po péči, kterou zemědělci do polí vložili, je současný stav tím větším zklamáním, neboť pokud plodiny včas nedostanou alespoň záchrannou dávku vláhy, mohou být nenávratně poškozeny.

„Situace se příliš neliší v celém regionu,“ uvedl předseda ZD Bítiny Radek Holub. „Na dnešní večer ohlášené srážky by nám ale velmi pomohly,“ těší se předseda. Vláhu potřebuje nejnutněji 230 hektarů vysetých jarních obilovin, poněkud lepší jsou víceleté pícniny, které hluboko koření a snáz tak udrží vláhu.

Jabloňové sady obhlížel včera v sadech u Libočan také farmář Miroslav Naxera. “Odrůda Idared je před květem, ale aby jabloně dobře nasadily plody, potřebují nutně vláhu. V polním hospodářství nejvíc potřebují vláhu na jaře vyseté plodiny s drobnými semeny, jako je například hořčice, ale záchrannou dávku vody potřebují nutně všechny plodiny velmi naléhavě,“ řekl.