V úterý 29. dubna proběhla na území okresu Louny další z dopravních akcí zaměřená na dodržování pravidel silničního provozu.

Dopravní a pořádkoví policisté při ní zkontrolovali celkem 93 motorových vozidel, přičemž zjistili 51 přestupků. Kromě tří přestupců, jejichž prohřešky budou řešeny ve správním řízení, zaplatili ostatní řidiči na pokutách v blokovém řízení celkem 36 500 korun.

Nejvíce pokut udělili policisté za překročení povolené rychlosti. Za tento přestupek muselo sáhnout do peněženky 40 řidičů, kteří za rychlou jízdu zaplatili celkem 32 500 korun. Další dva přestupky byly oznámeny do správního řízení. Povinnost použití bezpečnostních pásů porušilo pět řidičů, jeden byl pokutován za nepoužití zádržného systému.

Za nevyhovující technický stav vozidla zaplatil pokutu jeden řidič a dva nepředložili doklad o pojištění odpovědnosti. U žádného z kontrolovaných řidičů nezjistili policisté požití alkoholu.

(jst)