Radnice v Lounech se v pondělí 11. října dohodla s vlastníkem polikliniky na spolupráci.

Společně se dohodli na dalším směřování polikliniky, kde má ordinace řada lékařů, nacházejí se tam také rentgenové pracoviště a zdravotnické laboratoře.

Město Louny chce koupit od společnosti Poliklinika Louny a.s. (dříve Retarder a.s.) pět procent akcií této společnosti. Chce se tím pojistit, že poliklinika nezačne sloužit jinému než zdravotnickému účelu. Nákup už schválila rada města, konečné slovo je ale na zastupitelích. O koupi rozhodne zastupitelstvo, které vzejde z komunálních vo­leb.

Za odkup chce město záruky, že poliklinika nebude zneužita pro jiné než zdravotnické účely, prodej budovy bez souhlasu města, zkvalitnění technického zázemí v poliklinice a vybudování informačního centra v prostorách plánované recepce. Chce tím také docílit rozšíření nabídky ambulantních specializací, rozšiřování počtu hodin ambulantní pohotovostní péče a také vytvoření prostorových a dalších podmínek pro případný návrat akutní lůžkové péče.

Obě strany vydaly společné prohlášení, které podepsal starosta Jan Kerner a předseda představenstva společnosti Oldřich Pastyřík.

Město Louny citelně zasáhlo náhlé uzavření dvou akutních oddělení v soukromé nemocnici. Nemocnice poté prodala v tichosti budovu polikliniky. Na to se po městě začaly šířit obavy, aby z polikliniky neodešli lékaři a nebyla využita k jiným účelům. Tomu má zabránit tato dohoda.