S prvním prázdninovým týdnem začala rekonstrukce podlah v budově polikliniky v Žatci. Pracovní týden byl zkrácen o dva vložené státní svátky. Město Žatec, které je vlastníkem areálu nemocnice a polikliniky, určilo už s předstihem stavební firmě podmínku, že hlavní bourací práce musí probíhat právě o svátcích a o víkendu, tak aby provoz polikliniky pro veřejnost byl omezen co nejméně.

I když radnice původně avizovala, že uvedená rekonstrukce neomezí provoz polikliniky pro veřejnost, k určitému narušení provozu a zvyklostí lidí přece jen došlo. Poslední dva dny června a celý první červencový týden zůstalo uzavřeno několik ordinací dětských lékařů sídlících v přízemí polikliniky. Město oznámilo, že v neodkladných případech při nemoci dítěte mohou rodiče během této doby nechat své děti vyšetřit v ordinaci dětské pohotovosti v jiné části budovy polikliniky.

Informace o omezení provozu jsou vylepeny na poliklinice, město je také zveřejnilo na webu a ve svých tiskovinách. Části lidí se ale omezení moc nelíbilo. "Kam s těmi nemocnými mají všichni chodit?" ptala se například Kateřina Panovská. Pohotovost s omezenými prostory podle ní nemusí potřebám města stačit.

Radnice uvádí, že se snažila nepříjemnosti zkrátit na co nejmenší dobu. "Nejzávažnější část opravy chodby u dětských ordinací zvolilo město právě na období, kdy začínají prázdniny, řada dětí odjíždí, navíc jsou dva státní svátky. Dopad rekonstrukce na veřejnost je tak v této době nejmenší," uvedl Tomáš Kassal, pracovník pro komunikaci Městského úřadu Žatec.

Celkový termín oprav je určen na 29. června až 31. července, avšak rekonstrukce samotné betonové podlahy, spojená s bouráním a největším hlukem, by měla probíhat pouze od 30. 6. do 9. 7. v době začátku prázdnin a letních státních svátků, kdy je poliklinika řadu dní uzavřena a i v dalších všedních dnech je v ní nižší provoz a návštěvnost.

"Objednatel upozorňuje zhotovitele na nutnost bouracích prací především o víkendech a svátcích. Bourací práce nebude možné provádět v pracovních dnech od 7 do 14 hodin," upozornilo město stavební firmy už v květnu ve veřejné výzvě k podávání nabídek. Předpokládaná cena za tuto zakázku je 330 tisíc korun.