V Žatci se po létě opět začíná jednat, kdo povede město dál. Tedy konkrétně, jak bude vypadat rada města, která se rozpadla v červnu letošního roku. Její pravomoci převzalo zastupitelstvo, které nyní jedná mnohem častěji. Po dvoutýdenní pauze se sejde opět zítra, ve středu 16. září. Na programu schůze, která začíná v 15 hodin na žatecké radnici, mají zastupitelé třicítku bodů. Nové vedení města se ale ještě volit nemá.

Podle informací Deníku nedošlo během léta k žádné shodě, nějaká většinová dohoda v zastupitelstvu uzavřena není. Nicméně nějaké návrhy jsou už připravené.

Právě po skončení středeční schůze by měli zastupitelé na radnici zůstat a probrat další možnosti řešení, jak dál. Toto jednání už bude neoficiální, tedy bez účasti veřejnosti. Podle informací Deníku to bude vůbec první jednání napříč politickým spektrem od počátku léta. Není ale jisté, zda se nějaká shoda na personálním obsazení rady města najde. Některé hlasy říkají, že město v současné podobě bez rady funguje i tak, rozhodování všech 21 zastupitelů některým vyhovuje.

I bez rady to jde

Pravdou je, že oproti jaru a počátku léta, se politická situace ve městě uklidnila. Například poslední jednání zastupitelů začátkem září bylo o poznání věcnější, a tedy bez osobních útoků a hádek.

Nestabilní politická situace v Žatci panuje od loňských podzimních komunálních voleb, kdy se ve městě vytvořily dva v zastupitelstvu přibližně stejně početné bloky. V listopadu vznikla kolice KSČM, ČSSD a Svobodných se starostou Alešem Jelínkem a místostarostou Miroslavem Šramotou, ve vedení města vydržela ale jen dva měsíce.

Tento tábor počátkem letošní roku opustil zastupitel Milan Pipal, který svým hlasováním v zastupitelstvu umožnil „veletoč" ve vedení města starosta Aleš Jelínek a místostarosta Miroslav Šramota byli odvoláni, starostkou se opět stala Zdeňka Hamousová a místostarostou Jaroslav Špička, tedy zástupci opačného tábora. Tento stav trvá dodnes. Déletrvající shodu na fungování rady města se ale najít nepodařilo. Rada vytvořená se zástupců téměř všech stran v zastupitelstvu fungovala jen pár měsíců a v závěru jara se rozpadla.