Situaci popsal starosta Žatce Radim Laibl: „Problém s neplatiči máme. Vyzýváme je dopisem k úhradě poplatku, během prvního čtvrtletí letošního roku vše vyhodnotíme a přijmeme další kroky. Poslední možností, ke které bychom mohli přistoupit, je exekuce na příjem dlužníka,“ sdělil.

V Žatci se za odpad platí 900 korun za osobu ročně, lidé za loňský rok městu dluží celkem přes 3,5 milionu korun.

Podobně jako v jiných městech zavedli v Žatci zásadní změnu v systému placení odpadů kvůli nové legislativě. Lidé v rodinných domech byli zvyklí, že platili za vývoz popelnic přímo svozové firmě, obyvatelé paneláků odpad hradili v měsíčních platbách za byt družstvu nebo realitní kanceláři. Teď musí mít všichni uzavřenou smlouvu s městem a platit jemu. Zvláště pro obyvatele sídlišť je to velká změna, musí vyvinout vlastní iniciativu – zajít na radnici a zmíněnou smlouvu uzavřít. A pak každý rok předepsanou částku uhradit.

Nemocnice v Žatci
Zisk 25 milionů korun. Nemocnici v Žatci se loni nebývale dařilo

Radnice o změně informovala prostřednictvím médií, sociálních sítí, ve svém zpravodaji a dalšími způsoby. Důvodů, proč čtyři tisíce lidí nezaplatily, je několik. Někteří zapomněli, jiní o této povinnosti dosud neví nebo se na ni vykašlali. „Musím se přiznat, že zaplaceno nemám. Zaregistroval jsem, že je nějaká změna, ale pak jsem to úplně vypustil z hlavy. Dám to do pořádku,“ řekl například Tomáš Kraus, jenž bydlí na sídlišti Jih.

Oproti předešlým letům je 900 korun za osobu a rok srovnatelná částka, obyvatelé bytů ji měli rozmělněnou v měsíčních předpisech nájemného a služeb. Tam už platby za odpad nemají.

Sumu musí uhradit každý bez ohledu na to, kolik odpadu vytřídí. „Systém není nastavený na to, aby zvýhodňoval lidi, kteří třídí. Je to obecný problém. Budeme se v tomto systému snažit najít možnosti, jak zvýhodnit lidi, kteří více třídí,“ řekl místostarosta Pavel Pintr. „Tím, že lidé třídí, si zajišťují, že poplatek nevzroste,“ doplnil Radim Laibl.

Ilustrační foto.
Žatec opět čeká několikaměsíční objížďkové peklo. V březnu se zase zavře Pražská

Platby od lidí náklady na svoz odpadů nepokryjí, město systém dotuje. „Aby tomu tak nebylo, poplatek by musel být přibližně 1500 korun,“ připomněla místostarostka Jaroslava Veselá.

Zastupitelstvo minulý měsíc schválilo pravidla pro velikost a četnost svozu nádob. Popelnice a kontejnery na směsný komunální odpad se budou i nadále ve městě a jeho místních částech umisťovat k nemovitostem tak, aby byla dodržena zásada 30 litrů směsného odpadu na osobu a týden. Nové usnesení zastupitelstva bylo nutné kvůli sjednocení pravidel, tedy nejen o paušálním poplatku 900 korun na osobu ročně, ale také o množství odváženého komunálního odpadu.

„V souladu s nastavením jednotné výše platby na poplatníka musí být i daná velikost nádoby či četnost svozu jednotná. Není možné, aby jeden poplatník měl nádobu o velikosti 60 litrů s vývozem jednou za 14 dní a druhý poplatník měl nádobu o velikosti 60 litrů s vývozem jednou týdně či nádobu o velikosti 120 litrů,“ vysvětlila Světlana Janegová Tököliová, která má na odboru místního hospodářství a majetku na starosti odpady.

Nejčastěji kladené otázky:

Kolik se za vývoz odpadu v Žatci platí?
Každý občan platí ročně 900 korun.

Kdo platí?
Každý, kdo je přihlášený k pobytu na území města a jeho místních částech, tj. Bezděkov, Milčeves, Radíčeves, Trnovany, Velichov, Záhoří. Platí i cizinci přihlášeni k pobytu v Žatci a jeho místních částech.

Platí i děti?
Ano. Za odpad platí každý občan města, tedy i děti.

Co když vlastním nemovitost, ve které nikdo k pobytu přihlášený není?
Za byt nebo rodinný dům a za stavbu pro rodinnou rekreaci, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, se platí 900 korun.

Co mi hrozí, když nezaplatím?
Město si poplatek může vymoci právní cestou, tedy v krajním případě exekucí na příjem. Tedy na plat nebo důchod. Je lepší zaplatit. Vývoz odpadu je třeba brát jako službu, za kterou se platí. Jako třeba za dodávku vody, plynu nebo elektřiny.

Co musím pro zaplacení poplatku udělat?
Každý je povinen se k tomuto poplatku osobně přihlásit. Tedy zajít na radnici a vyplnit příslušný formulář, který lze stáhnout i z webu města. Za rodinu stačí, když tuto agendu vyřídí jeden člen. Pak zbývá zaplatit – příkazem z účtu, složenkou nebo osobně na pokladně radnice.

Proč ke změně došlo?
V souvislosti se změnou legislativy. Města a obce mají nově dvě možnosti, jak platit za svoz a likvidaci odpadů. Buď tzv. paušálním poplatkem, což je způsob, který je v Česku nejběžnější. Nebo poplatkem za skutečné množství vyprodukovaného odpadu. Na základě odborných diskusí a doporučení především ministerstva vnitra se v Žatci rozhodli pro první možnost.

Bude se částka 900 korun navyšovat?
Ano, je to možné. Náklady na likvidaci odpadu rostou. Záležet ale také bude, kolik odpadu lidé ve městě vytřídí.

Co když všechen odpad vytřídím?
Systém není pro třídění odpadů motivační, platit 900 korun se musí i tak. Vedení města slibuje, že se to pokusí změnit.