Se znovuotevřením porodnice v Žatci se už nepočítá. V tamní nemocnici nefunguje téměř dva roky, kromě nedostatku odborného personálu obnovení provozu brání také předpokládaný nízký počet porodů.

„S otevřením porodnice nepočítáme. Těch důvodů je víc. Dostali bychom se do sporu nejen s pojišťovnami, ale i odbornými společnostmi. Jejich požadavky na zajištění chodu porodnice jsou výrazně vyšší, než jsme schopni splnit. Otevření porodnice by nám neprošlo ani co se týká počtu porodů, požadovanou hranicí je 600. V naší spádové oblasti by jich bylo 300, maximálně 350,“ popsal situaci ředitel žatecké nemocnice Jindřich Zetek.

Žatecká porodnice ukončila činnost na jaře roku 2018, byla poslední v okrese Louny. Nyní jezdí nastávající maminky nejčastěji rodit do nemocnic v Kadani, Chomutově, Mostě a Slaném.

V žatecké nemocnici dál fungují lůžková oddělení chirurgie, interny, dětské, gynekologie a oddělení následné péče. O její budoucnosti chce vlastník, město Žatec, jednat s Ústeckým krajem. Požaduje z jeho strany systematičtější podporu. Jedním z argumentů je, že se špitál co se týká péče o pacienty stal okresní nemocnicí. Akutní lůžková oddělení v nemocnicích v Lounech a Podbořanech byla uzavřena před lety.

„Žatecká nemocnice je okresní nemocnicí. Podíl žateckých pacientů na jejich celkovém počtu klesá. V současné době zajišťujeme celý okres Louny. Přestaly totiž platit dohody o geografickém rozdělení okresu mezi mosteckou a žateckou nemocnicí. Sanitky vozí v převážné části pacienty do žatecké nemocnice,“ vysvětlil Zetek.

Místních pacientů není ani třetina

Z pacientů, kteří skončili loni hospitalizováni v nemocnici, byla ze Žatce necelá třetina. Ostatní byli odjinud.

Vedení města usiluje o to, aby se Nemocnice Žatec stala součástí páteřní zdravotnické sítě Ústeckého kraje. Nedávno nemocnice od kraje získala šest milionů korun na investice, vedení Žatce volá po systematičtější a pravidelnější podpoře. „Argumenty pro to máme jasné, jsme jediná nemocnice v okrese a zajišťujeme zdravotnickou péči pro kraj. Nezáleží na tom, zda je nemocnice krajská, městská nebo soukromá, pokud zajišťuje zdravotní péči pro občany, podpora by měla být stejná. Ač jsme v podstatě okresní nemocnice, veškeré financování je na bedrech města,“ připomněl žatecký místostarosta Radim Laibl.

Podle vyjádření Ústeckého kraje by se problematika měla během letoška řešit. „V rámci připravované aktualizace Strategie podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji, která proběhne v letošním roce, je v plánu řešit i tuto problematiku, tedy například lépe definovat páteřní síť nemocnic,“ sdělila mluvčí hejtmanství Magdalena Fraňková.

Páteřní síť nemocnic Ústeckého kraje nyní tvoří zařízení Krajské zdravotní, například nemocnice v Mostě, Chomutově nebo Ústí nad Labem. Další špitály jako například v Žatci nebo Litoměřicích ji doplňují. Na konci minulého roku uzavřel kraj s městem Litoměřice memorandum ohledně převodu tamní nemocnice pod Krajskou zdravotní. V případě Žatce se směr, kam se bude vývoj kolem městské nemocnice ubírat, teprve ukáže.