Autobusová zastávka na okraji sídliště Draguš, která nyní stojí jen tak osiřele „v poli" bez kryté čekárny a jakéhokoli dalšího vybavení, by měla být přestavěna a modernizována. Její rekonstrukce bude součástí celkové přestavby tohoto místa, díky níž přibudou například ještě také nová parkovací místa v lokalitě.

Záměr schválila v závěru ledna rada města. Radnice nyní vypsala výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace. „Náklady je nyní zatím těžké odhadnout, protože čekáme na různé varianty cen, které vyplynou právě z projektové dokumentace," uvedl na dotaz Deníku Zdeněk Pištora, starosta Postoloprt.

Chodník, zastávka, parkoviště …

Město v této záležitosti ještě řeší odkoupení části souvisejícího pozemku.

Na Draguši má být vybudován nový chodník, autobusová zastávka, plocha s parkovacími místy pro podélné stání a celé místo má být zpevněno a odvodněno. „Jde o lokalitu na jižním okraji sídliště Draguš směrem k ulici Elišky Krásnohorské," upřesnil starosta. Místo leží u příjezdu směrem od Lišan.

V případě dvou panelových sídlišť v Postoloprtech v oblasti Draguše a Dvořákovy ulice město uvažuje i o možné větší budoucí revitalizaci. „K tomu bychom rádi získali finanční prostředky ze státního programu na regeneraci sídlišť. Nechali jsme tedy nyní zpracovat odbornou studii na téma regenerace našich dvou sídlišť, jak by měla konkrétně vypadat," přiblížil další rozhodnutí rady města starosta. Teprve až bude mít město k dispozici hotovou studii, pak se může hlásit se žádostí o dotaci z uvedeného programu, to je jedna z podmínek.