Více než 160 bytů ve třech dlouhých panelových domech, každý se čtyřmi vchody - to je sídliště Draguš, jedno z největších v Postoloprtech. Bydlí v něm přibližně pět set lidí, což je desetina obyvatel města. K sídlišti patří také škola, malá prodejna, dětské a sportovní hřiště a další součásti.

Sídliště Draguš vzniklo v 80. letech a nyní město chystá jeho revitalizaci. Už v roce 2016 radnice nechala od odborné firmy zpracovat projektovou dokumentaci, za niž zaplatila téměř 400 tisíc korun. Vlastní práce na sídlišti by měly začít někdy v příštích letech, avšak pouze v případě, že stát vyhlásí tzv. dotační titul na regeneraci panelových sídlišť a městu se podaří v rámci tohoto programu získat dotaci. Všechny potřebné kroky v procesu ovšem chce mít radnice včas připravené, a tak i proto stavební úřad zahájil nyní v lednu územní řízení.

"Cílem je přeměna veřejného prostoru v okolí panelového sídliště a všestranné vylepšení prostředí pro obyvatele a návštěvníky," uvedl starosta Postoloprt Zdeněk Pištora.

Ilustrační foto
Energetici mají souhlas kraje k novému vedení na Žatecku

Součástí plánovaných změn je oprava ulic a chodníků, vytvoření většího počtu parkovacích míst odpovídajících současným standardům, dovybavení dětských hřišť, vylepšení odpočinkových ploch, nový mobiliář (lavičky, odpadkové koše a další prvky), rekonstrukce veřejného osvětlení a další kroky.

Náklady se odhadují na více než dvacet milionů korun. "Město se do tak nákladného projketu bude moci pustit jen tehdy, pokud se mu podaří získat část peněz formou dotace od státu," vysvětlil starosta.

Zajímavostí je název uvedeného sídliště, v českých podmínkách neobvyklý: připomíná spíš srbštinu, bulharštinu nebo jiný jihoslovanský jazyk. Dnešní novodobé sídliště je totiž pojmenováno podle dávného slovanského hradiště, které leželo jižně od dnešních Postoloprt na břehu řeky Ohře. Méně často se uvádí i jeho počeštěný název Drahuš nebo Drahúš  a hrad Drahúš je zmiňován i v Kosmově kronice. Hradiště bylo v roce 1958 prohlášeno kulturní památkou Československé republiky, nyní jde o kulturní památku ČR.