Vedení města tak chce zamezit dalšímu prohlubovaní obchodu s chudobou, kdy majitelé domů sestěhovávají do bytů sociálně slabé a požadují přemrštěné nájemné. Vydělávají na tom, že ho částečně hradí stát.

Radnice v Postoloprtech kvůli tomu vydala opatření obecné povahy, platit má začít během října. A to na celém území města. „Jsme jedním z posledních měst v kraji, které toto opatření zavádí. Nechceme, aby se k nám začali stěhovat další nepřizpůsobiví lidé z jiných měst. O ty u nás nestojíme,“ sdělil starosta Zdeněk Pištora.

V současné době úřad práce vyplácí v Postoloprtech doplatky na bydlení desítkám osob. Kdo se do města přistěhuje, doplatek už nedostane.

Opatření se dotýká samotných Postoloprt, ve dvanácti spádových vesnicích zatím platit nebude. „Ale uvažujeme, že ho do některých rozšíříme,“ dodal starosta.

Město Postoloprty je oficiálně uznáno jako sociálně vyloučená lokalita. S nepřizpůsobivými obyvateli se potýká dlouhodobě, opatření má zabránit tomu, aby se do města stěhovali další.

Z celkového počtu obyvatel, v Postoloprtech jich žije přibližně 4800, se čtvrtina lidí potýká s exekucí, což je výrazně více než republikový průměr, který činí 10 procent osob s exekucí. V Postoloprtech se navíc potýká jeden dlužník s více než pěti exekucemi.

S problémovými lidmi se skoro dnes a denně potýká tamní městská policie. Z její zprávy vyplývá, že ve městě je zvýšený výskyt přestupků porušování veřejného pořádku a přestupků proti občanskému soužití.

V sociálně slabých rodinách je běžným jevem zanedbávání výchovy dětí. Radnice v Postoloprtech má přesná čísla. Orgán sociálně právní ochrany dětí ve městě sleduje 14 rodin s dětmi, nad jejichž výchovou soud stanovil dohled. V 15 rodinách se vyskytla problematika týrání a zneužívání dítěte nebo domácí násilí. A u 30 rodin eviduje výskyt trestné a přestupkové činnosti s výchovnými problémy nebo záškoláctvím.

Problémy způsobují také drogy. „Velkou měrou se na projevech sociálně nežádoucích jevů podílí zanedbávání povinné péče a s tím související přestupková činnost mladistvých. Největším problémem je stoupající počet uživatelů drog. Ty jsou v Postoloprtech výrazným problémem, a to především užívání pervitinu a marihuany,“ uvedla vedoucí odboru vnitřních věcí postoloprtské radnice Dagmar Bečková.

Podle zprávy spolku Drug-out klub, který ve městě zajišťuje terénní program pro drogově závislé, se drogy ve městě užívají komunitně. Vysoké procento místních obyvatel užívá právě pervitin a marihuanu.

Od července platí stejné opatření také na území nedalekého Žatce. Na jeho základě se nemohou vyplácet doplatky na bydlení ve třech konkrétních lokalitách v Žatci. Jde o historické centrum města, Podměstí kolem ulice Boženy Němcové a třetí určuje konkrétní adresy domy č. p. 588 v ulici Nádražní schody, č. p. 1035 v ulici Volyňských Čechů a č. p. 2652 v ulici Osvoboditelů. Právě tam takzvaný obchod s chudobou podle údajů žatecké radnice kvete nejbujněji.