Požívání alkoholu na veřejnosti chtějí zarazit představitelé Postoloprt.

Připravovaná vyhláška ale musí splnit řadu podmínek, aby mohla být přijata. Proto se její uvedení do praxe zdrží.

Zakázat pití alkoholu na veřejnosti není jen tak. Město musí například přesně konkretizovat místa, kde tento zákaz bude platit. Prozatím se počítá s tím, že by vyhláška měla platit v centru města. „Jde především o Mírové náměstí, park vedle restaurace Flamengo, prostor u domu dětí a mládeže a okolí škol a školek,“ vypočítal Miroslav Hylák, starosta Postoloprt.

Ke slovu se při vytváření vyhlášky dostanou i odborníci. Radní zatím vzali na vědomí pouze hrubý návrh jejího znění, nyní se má k záležitosti vyjádřit školská a kulturní komise města. „Například lidé ze škol mají k této problematice určitě co říci a jejich zkušenosti jsou cenné,“ vysvětlil místostarosta Vojtěch Bernard.

Tito lidé návrh vyhlášky poupraví a výsledný text bude předložen postoloprtským radním ke schválení. Pokud návrh projde, konečné požehnání musí dát „protialkoholní“ vyhlášce zastupitelé.