Podle pokynů musí být deratizace provedena na celém území celého města ve stejném časovém období a v co největším počtu objektů v termínu od 6. srpna do pondělí 20. srpna. „Přemnožení hlodavců ve městě je nebezpečné zejména z možnosti rozšíření různých epidemií a nemocí,“ uvádí v pokynech vedoucí odboru rozvoje města Alfred Canini.

Deratizaci provádí společnost ZZN Louny. Podniky, živnostníci a organizace ve městě musí zajistit provedení deratizace všech svých objektů. „Žádáme všechny, aby deratizaci věnovali patřičnou pozornost,“ dodává ve zprávě A. Canini.

Do 10. září pak bude provedena kontrola všech opatření a vyhodnocení komplexní deratizace.