Stav některých bytových domů a bytů patřících městu je žalostný, konstatovalo vedení postoloprtské radnice. V minulých dnech zdokumentovali pracovníci městského úřadu aktuální stav bytových domů v majetku města Postoloprt. Dokument byl předložen do jednání rady města.

„Je mi smutno z toho, v jakém stavu některé byty jsou, ale není to jen vinou města. Svou zásluhu na tom mají i nájemníci, kteří se ne vždy k pronajatému majetku chovají s náležitou péči. Jestliže musíme na radnici řešit zajištění úklidu společných prostor v některých domech dodavatelsky, to znamená objednat si na to firmu, dost to vypovídá o nájemnících těchto domů,“ řekl místostarosta Postoloprt Miroslav Solar.

Jedná se o prodeji domů

Město na nákladné opravy některých domů přitom nemá dostatek financí. Rada města proto doporučila zastupitelstvu prodej některých bytových domů. Konkrétně se jedná o bývalé kadeřnictví na Marxově náměstí, dva domy v Žižkově ulici, bytový dům ve Dvořákově ulici a budovu bývalé školky ve spádovém Hradišti. Zastupitelé se prodejem mají zabývat ve středu večer. „Pokud zastupitelé prodej domů schválí, bude nutné pečlivě vybírat kupce, aby nedošlo k podobnému případu zanedbání, jako u domu bývalé spořitelny na Mírovém náměstí,“ dodal Solar.

Je pak na zastupitelích, zda peníze utržené z případného prodeje uvedených domů budou použity společně s prostředky z fondu oprav na financování oprav domů, jež si město ponechá v majetku. „Každý rok bychom pak mohli provést rozsáhlejší rekonstrukci či opravu jednoho domu, aniž by byl neúměrně zatěžován rozpočet města. Takhle se už nyní ostatně opravuje jeden dům v Palackého ulici. Časem bychom mohli přistoupit i k údržbě a zvelebení zahrad u domů,“ uvedl M. Solar.

Chystají se některé opravy

A co s domy, které zůstávají v majetku města? Na rok 2013 radnice již chystá výměnu oken v bytovém domě ve Dvořákově ulici, u tří domů v ulicích B. Němcové, Žižkově a Masarykově připravuje částečnou výměnu a nátěr oken. „V Zahradní ulici ve dvou bytových domech připravujeme opravu balkónů. Vše je otázkou peněz, ale snad se nám podaří tyto akce v příštím roce rozjet a nejpozději v roce 2014 dokončit,“ doufá M. Solar.

Alena Dukátová