V Postoloprtech už nyní chystají adventní slavnost, spojenou s prvním rozsvícením vánočního stromu na náměstí. A ta bude letos s pěkným a bohatým programem, neboť do města přijde finanční dotace více než 400 tisíc korun na zajištění této slavnosti.

„Dotaci poskytne ze svých prostředků Euroregion Krušnohoří, příjemcem bude Kulturní zařízení města Postoloprt, které adventní slavnost uspořádá. Celkový rozpočet na uvedenou slavnost je 476 tisíc korun, z toho dotace bude činit 405 tisíc a zbylých 71 tisíc zaplatí město ze své pokladny," upřesnil starosta Postoloprt Zdeněk Pištora.

Přijetí dotace od Euroregionu Krušnohoří a financování adventní slavnosti uvedeným způsobem schválili v září zastupitelé města formou rozpočtové změny.

Vystoupí Spirituál kvintet

Setkání má oficiální název Vítání adventu a rozsvícení vánočního stromu v Postoloprtech. Proběhne v sobotu 26. listopadu a nabídne bohatý celodenní kulturní program, jehož součástí bude například lampionový průvod, živý betlém, divadlo a pohádky pro děti, koncert kapely Spirituál kvintet, velký adventní koncert Euroregionu Krušnohoří s účastí mezinárodních pěveckých sborů, který se každý rok koná v jiném městě na obou stranách hranice. Na závěr proběhne ohňová show a slavnostní rozsvícení stromu.

„Vánoční strom" v Postoloprtech je zajímavý tím, že na rozdíl od většiny jiných měst se nemusí řezat a přivážet, ale je stále živý. Roste totiž přímo na náměstí a jednou za rok ho pořadatelé nechají ozdobit.