Představitelům města se ale tato myšlenka příliš nezamlouvá. „V naší průmyslové zóně bychom rádi viděli průmysl a firmy, které zajistí nějaká pracovní místa pro naše obyvatele. To by ale nebyl případ této elektrárny,“ vysvětlil postoj městského úřadu starosta Miroslav Hylák. „Doufáme, že oživení blízké průmyslové zóny Triangle přivede nějaké investory i sem,“ dodal. Zatím tedy postoloprtští zastupitelé vzali návrh na stavbu elektrárny jen na vědomí.