Tak jako pětina českých měst, i město Postoloprty nakoupilo elektřinu pro své organizace prostřednictvím elektronické aukce. Cílem je snaha získat co nejvýhodnější cenu a ušetřit finanční prostředky. „Dosavadním dodavatelem elektrické energie pro město a organizace byla společnost ČEZ. Díky novému dodavateli elektrické energie město ročně ušetří zhruba 780 tisíc korun," řekla Dagmar Bečková, vedoucí odboru vnitřních věcí Městského úřadu Postoloprty.

Na základě usnesení rady města odbor vnitřních věcí zajistil potřebné podklady pro uchazeče o zhotovení zadávacího řízení na výběr zprostředkovatele elektronické aukce a už loni v prosinci vypsal výběrové řízení. Přihlásilo se do něj celkem sedm společností. Zvítězila společnost Osigeno, s.r.o, která se stala zprostředkovatelem elektronické aukce na výběr dodavatele elektrické energie. Letos v únoru město uzavřelo mandátní smlouvu s touto společností.

V březnu bylo vypsáno výběrové řízení na podlimitní veřejnou zakázku ve věci centrální dodávky elektrické energie pro město Postoloprty, jeho příspěvkové organizace a právnické osoby, v nichž má město 100% podíl.

Soutěžilo šest firem

„Do výběrového řízení se celkem přihlásilo šest dodavatelů elektřiny na českém trhu se svou nabídkovou cenou. Komise pro otevírání obálek nakonec vybrala nejnižší nabídku, která se stala vyvolávací cenou pro elektronickou aukci. Elektronická aukce se uskutečnila 12. dubna a postoupilo do ní všech šest uchazečů. Po dobu 45 minut měli možnost své nabídky korigovat. Nejnižší konečnou cenu předložila společnost Centropol Energy, a.s. ve výši 1 088 785 Kč bez DPH. Oproti ceně vyvolávací byla nižší o 106 938,913 Kč. K vysoutěžené ceně je ještě nutné připočíst cca 60% za distribuci energie. Tuto pevnou částku určuje Energetický regulační úřad. Celková cena pro město tak bude 1 742 057 Kč bez DPH," vysvětlila D. Bečková.

Teď radnice podala žádost o ukončení současných smluv s výpovědní lhůtou tři měsíce. Elektřina bude od nového dodavatele poskytována od 1. srpna až do konce roku 2014. Ke stejné metodě odběru pomocí elektronické aukce přistoupilo během jara také město Louny (čtěte zde).

Alla Želinská