O změně územního plánu města Postoloprt budou dnes, ve středu 14. května, jednat jeho zastupitelé.

Změna určí, kudy povede nová trasa obchvatu města v souvislosti s rozšiřováním silnice R7.

Úsek kolem Postoloprt měří 4,9 km. Náklady na stavbu jsou plánovány na 781 milionů Kč. Stavba má probíhat od září 2008 do prosince 2010.

Zastupitelé by dnes měli rozhodnout, kudy povede obchvat. Plánovaná výstavba silnice R7 má zasáhnout do současného fotbalového hřiště. Nyní se zpracovává projekt na nové hřiště. Na základě tohoto projektu bude město společně s klubem žádat od státu náhrady a kompenzace. Město jedná s krajem a Ředitelstvím silnic a dálnic a dále bude jednat s ministerstvem dopravy.

„Tato jednání spojujeme se změnou územního plánu. Když nebudeme spokojeni, nepodepíše město změnu územního plánu,“ řekl už dříve Miroslav Hylák, starosta Postoloprt. „Nyní je třeba, aby byl dokončen projekt nového fotbalového hřiště, který si zadal fotbalový klub. Pak bude známa konečná poloha posunutí fotbalového areálu. Bez těchto podkladů není možné pokračovat. Nešťastné je jen to, že fotbalisté a zastupitelé podmiňují schválení změny územního plánu konečnou dohodou o finanční náhradě za hřiště, ale tu my nejsme bez jejich pomoci schopni stanovit,“ řekl Renné Komínek z Ředitelství silnic a dálnic Chomutov.

Začarovaný kruh

Podle něj je to trochu začarovaný kruh a stavba se může i opozdit. „Studie bude hotová příští týden. Před schválením změny chceme však závaznou písemnou dohodu s ŘSD o hrazení nákladů,“ řekl Miroslav Krpec, zastupitel města a předseda FK Postoloprty.

Podle Hany Šulcové, vedoucí odboru rozvoje města postoloprtské radnice, nechce město bránit důležité dopravní stavbě, hájí jen zájmy svých obyvatel, aby byly podmínky pro ně co nejvýhodnější. „Plocha hřiště bude posunuta směrem do lesa. Město se snaží s fotbalisty prosazovat společné zájmy, tak aby bylo sportoviště zachováno a mohlo sloužit klubu a veřejnosti. Město nyní půjčí fotbalovému klubu peníze na projekt, ale později by tyto náklady mělo uhradit Ředitelství silnic a dálnic. Bude muset být vybudováno i nové sociální zázemí pro fotbalový klub a také odhlučnění města,“ řekla.

Důležitá schůze je veřejná a začíná v 17 hodin na radnici.

Alena Dukátová