Vyhláška stanovuje výši poplatku za odpady na rok 2008 pro občany s trvalým pobytem v Postoloprtech a jedenácti spádových obcích a pro osoby vlastnící v katastru města stavbu sloužící k rekreaci. Odpad se bude po 8. lednu vyvážet každé úterý. „Sazba poplatku je oproti roku 2007 neměnná, její výše je stanovena na částku 500 korun za osobu na rok. Při jejím stanovení se vycházelo z výše skutečných nákladů města na svoz odpadu předešlého roku. Splatnost poplatku zůstává stejná, to znamená pro občany trvale žijící ve městě je to jednorázově nejpozději do 31. března či ve čtyřech stejných splátkách, nejpozději vždy do konce kalendářního čtvrtletí. Pro občany vlastnící v katastru města chatu je poplatek splatný jednorázově nejpozději do 15. dubna,“ řekl Jaroslav Malý z odboru rozvoje města postoloprtské radnice.

Platbu je možno provádět přímo v pokladně městského úřadu, bankovním převodem nebo pomocí složenky. Náklady netříděného komunálního odpadu města dosáhly v roce 2006 výše zhruba 2,38 milionu korun, což je oproti roku 2005 nárůst o téměř 165 tisíc korun.

Celkové náklady na svoz netříděného i tříděného odpadu, což představuje sklo, papír a plast, činily celkem pak v roce 2006 zhruba tři miliony korun, což představuje oproti roku 2005 nárůst o 240 tisíc korun. Město bojuje s dlužníky, má právníka, částky vymáhá soudně. „Je to těžké, zákon je nastaven tak, že dluhy za rok 2006 můžeme vymoci až začátkem roku 2008,“ sdělil J. Malý.