Zastupitelé města Postoloprt během září nestihli projednat závěrečný návrh, který předložila komise odborníků k umístění a textu možné budoucí pamětní desky ve městě.

Deska by připomínala tragickou poválečnou událost, postřílení osmi stovek německých civilních obyvatel v tomto městečku.

Zastupitelé by se měli tímto tématem znovu zabývat 21. října, uvedl Otokar Löbl, jeden z členů komise, při své nedávné návštěvě v Žatci.

Komisi jmenovalo samo zastupitelstvo. Byli v ní zastoupeni nezávislí historikové, zástupci města i německých spolků. Sešla se letos celkem třikrát a výsledkem její práce je závěr, že text na pomníku bude krátký a bude pouze v českém jazyce. Konkrétní obsah textu ani přesné vymezení místa zatím nechce komise zveřejňovat, protože se dohodla, že nejdříve chce výsledky své práce předložit zastupitelstvu, které ji úkolem pověřilo, řekl už v září mluvčí komise, historik Michal Pehr.

Zastupitelstvo města se původně mělo návrhem na umístění budoucího pomníku zabývat 23. září. Protože však měla jejich schůze na programu už příliš mnoho bodů, odložili toto téma až na říjen.

Zastupitelé Postoloprt přitom v minulých letech návrh na pomník už dvakrát neschválili; loni na podzim však došlo k posunu už jen tím, že byli ochotni jmenovat uvedenou komisi odborníků a svěřit jí úkol vymyslet vhodný text a místo pro možný budoucí pomníček. O vytvoření nějakého pietního místa v Postoloprtech, které by připomínalo poválečnou tragédii, žádaly radnici od roku 2002 opakovaně německé krajanské spolky.

Při exhumaci byly nalezeny ostatky 763 lidí

V Postoloprtech bylo v květnu a červnu 1945 postříleno podle historických dokumentů nejméně 763 lidí, německy mluvících obyvatel regionu, včetně žen a dětí. Byli popraveni bez soudu a jakékoli možnosti obhajoby, ačkoli šlo o civilní obyvatele, kteří neměli žádný osobní podíl na rozpoutání války. Nebyli ani zařazeni do odsunu k dalšímu životu za hranicemi naší země jako jiní Němci.

Už nedlouho po válce byl tento čin mezi obyčejnými lidmi vnímán jako krutý a nelidský. V paměti regionu zůstal, lidé si o něm mezi sebou povídali, ale oficiální propaganda socialistického státu o něm zakazovala veřejně jakkoli hovořit či publikovat.

Letos poprvé padla jména dvou hlavních viníků

Až letos v červnu policejní vyšetřovatelé jmenovitě označili dva muže jako hlavní viníky zodpovědné za tehdejší zabíjení. Oba byli Češi – jeden voják a jeden obecní strážník – a za svého života nebyli nijak potrestání. Zemřeli přirozenou smrtí až v následných desetiletích.

K podobnému zvěrstvu krátce po válce došlo i v Krásném Březně u Ústí nad Labem. Zfanatizovaný dav tam stovky německých civilních obyvatel nahnal do Labe, shodil z mostu, utopil a postřílel. Pamětní deska k této události už byla instalována v roce 2005. K šedesátiletému výročí konce války ji odhalil tehdejší primátor Ústí Petr Gandalovič.