Fotbalistům z Postoloprt se podařilo sehnat peníze na stavbu náhradního hřiště. Na něm by chtěli hrát a trénovat v době, kdy jejich hlavní hřiště bude mimo provoz kvůli výstavbě dalších dvou jízdních pruhů na silničním obchvatu Postoloprt.

Příprava na rozšíření silnice Praha – Chomutov u Postoloprt dosud vázla na odmítavém stanovisku města a fotbalového klubu, který se obával, že v době výstavby silnice nebude mít kde hrát a trénovat.

Obchvat Postoloprt byl v osmdesátých letech 20. století postaven ve dvoupruhovém uspořádání s tím, že se k němu v budoucnu přistaví další dva pruhy. Počítalo se s tím, že to bude jižně od nynější silnice a tak to je i schválené v územním plánu města.

V rámci posuzování vlivu na životní prostředí tuto variantu ale před několika lety odmítli ekologové. Další dva pruhy silnice by totiž zasahovaly do biokoridoru Chomutovky. Z tohoto důvodu byla schválena varianta, při které se další dva pruhy postaví severně od nynější silnice.

Se změnou územního plánu vyčkávají

To ale znamená, že silnice povede přes část fotbalového areálu u Postoloprt. Jeho posunutí o několik desítek metrů směrem od silnice řeší vypracovaná studie. Fotbalisté ale chtějí mít jistotu, že budou mít kde hrát i při výstavbě silnice a eventuální přestavbě hřiště. Město je podporuje a dosud proto neschválilo změnu územního plánu, kde má být vytyčená nová, severní varianta rozšíření silnice.

Fotbalistům Postoloprt se nyní podařilo sehnat peníze, za které by se přestavělo nynější škvárové hřiště v sousedství hlavního areálu na plochu s umělou trávou s osvětlením a oplocením. Náklady jsou 16,8 milionu korun. Stavět se má už na konci léta, přestavba hřiště má být dokončena v listopadu. Na umělé trávě mají fotbalisté hrát v době výstavby silnice a přestavby jejich hlavního, travnatého hřiště.

„Podařilo se nám získat dotaci od ČSTV osm milionů korun, zastupitelé už schválili spoluúčast města 3,8 milionu. Další jeden a půl milionu korun bychom měli dostat jako dar od ČEZ a zbylou částku, tři a půl milionu korun, máme přislíbeno z fondu hejtmanky Ústeckého kraje. Jakmile budeme definitivně vědět, že peníze dostaneme, na nejbližší schůzi zastupitelstva by měla být schválena změna územního plánu. Ta umožní pokračovat v přípravách na rozšíření silnice,“ uvedl Miroslav Krpec, zastupitel města a předseda Fotbalového klubu Postoloprty.

Příprava stavby silnice by mohla pokračovat

Změna územního plánu by znamenala, že Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) by mohlo pokračovat v přerušeném územním řízení k rozšíření silnice. V jeho rámci by měla vzniknout dohoda o náhradě za zbouranou část hlavního fotbalového areálu u Postoloprt, přes který povedou dva pruhy budoucí čtyřproudové silnice R7 Praha – Chomutov.

Zpracovaná studie ukázala, že by šlo posunut nynější travnaté fotbalového hřiště do svahu, který je na opačné straně, než je silnice. A kabiny, které ustoupí stavbě silnice, by se postavily v místě hřiště, asi 15 metrů od jeho jižního kraje. Náklady na posunutí hřiště studie odhadla na 45 milionů korun, tuto částku by musel zaplatit stát.

#nahled|https://g.denik.cz/12/98/ftg_mapa_postoloprty_r7_20090708_denik_clanek_solo.jpg|https://g.denik.cz/12/98/ftg_mapa_postoloprty_r7_20090708.jpg|Plánovaný úsek R7, obchvat Postoloprt#

Rozšíření obchvatu Postoloprt v délce téměř pět kilometrů má být poslední stavbou na R7 v Ústeckém kraji. ŘSD plánuje, že k tomu přistoupí až v letech 2013 až 2015. Náklady se odhadují na jednu a půl miliardy korun.

Město Postoloprty bude na rychlostní silnici R7 ve směru od Prahy napojeno mimoúrovňovou křižovatkou Březno u benzínové stanice Machač a křižovatkou Postoloprty v místě odbočky do průmyslové zóny. Ostatní tři křižovatky u Postoloprt mezi nimi budou zrušeny. Od nynější křižovatky se silnicí II/255 ve směru na Výškov a Počerady povede nová doprovodná silnice až ke křižovatce Březno a dále do Loun. Tato přeložka má odvést dopravu z Elektrárny Počerady mimo Postoloprty. Na této silnici bude postaven nový most přes Ohři, další vyroste jako součást dvou nových pruhů na samotné R7. V rámci stavby bude vybudováno celkem 13 nových mostů, mimo jiné i pod železničními tratěmi a jeden přes Chomutovku. Nynější most přes Ohři na silnici Praha – Chomutov bude zrekonstruován, stejně tak jako podjezd pod železničními tratěmi.